Joutsenmerkityt painot painavat ympäristöystävällisesti

Tehdäänkö työpaikallasi esitteitä, käyntikortteja, asiakaslehteä, kirjekuoria tai muita painotuotteita? Painoksi kannattaa ilman muuta valita Joutsenmerkitty paino, joka tekee työn takuuvarmasti ympäristöystävällisesti.

Suomessa on 40 painolaitosta, jotka ovat Joutsenmerkittyjä. Vain Joutsenmerkitty painolaitos voi painaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita, jotka ovat ympäristön kannalta erinomainen vaihtoehto.

Tunnettuja Joutsenmerkittyjä painotöitä ovat muun muassa Otavan kirjat, monet aikakauslehdet ja Minna Immosen postikortit.

Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää painolle, sen toiminnan tulee täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat mm. käytettyjen papereiden ja kemikaalien laatua ja määrää, painoprosessissa syntyviä päästöjä ja jätteitä, energiankäyttöä sekä työturvallisuutta ja laadunvarmistusta. Lisäksi tuotteiden on oltava kierrätettäviä. Käytetyt paperit ja kemikaalit ovat tarkastettuja, joten ne eivät ole oikein käytettyinä vahingollisia ympäristölle tai terveydelle.

Joutsenmerkitty paino voi lisätä Joutsenmerkin painotuotteeseen silloin, kun painotuotteen paperista vähintään 90 % täyttää painopapereita koskevat ympäristömerkkivaatimukset eikä painotuote tai sen pakkaus sisällä PVC:tä.