Harhaanjohtavia ympäristöväitteitä ja hataria sertifikaatteja – SuomiAreenassa esillä ratkaisuja viherpesuun

Vain yksi viidestä kuluttajasta luottaa yritysten ympäristöväitteisiin – yhtenä syynä on kasvava viherpesu. EU-komissio julkaisi keväällä direktiiviehdotuksen kitkeäkseen harhaanjohtavia viherväittämiä. SuomiAreenassa keskustellaan, mitä viherpesulle on tehtävissä. Keskusteluun osallistuu myös uusi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Mainonnan ympäristöväitteet eivät herätä kuluttajissa luottamusta. Joutsenmerkin pohjoismaisen kuluttajatutkimuksen mukaan vain viidesosa luottaa markkinoinnissa esitettyihin ympäristöväittämiin. Tulosta tukevat Euroopan komission ja Suomen ympäristökeskuksen selvitykset, joissa jopa puolet tutkituista ympäristöväitteistä todettiin puutteellisiksi. 

– Kuluttajien luottamus heille esitettyyn ympäristötietoon on hälyttävän alhainen. Harhaanjohtavat, puutteelliset tai liian yksinkertaistetut väittämät voivat syödä myös luotettavan tiedon ja huolellisesti viestivien yritysten uskottavuutta kuluttajien silmissä, sanoo Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen

Viherpesun kitkemiseksi Euroopan komissio on julkaissut markkinoinnin viherväitteitä koskevan direktiiviehdotuksen. Siinä linjataan, että ympäristöväittämien on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä on huomioitava tuotteen koko elinkaaren keskeiset ympäristövaikutukset. Lisäksi väitteiden tulee olla kolmannen osapuolen todentamia. 

Sertifikaatit suurennuslasin alla

Harhaanjohtavan markkinoinnin lisäksi direktiivillä halutaan rajoittaa hatarasti perusteltujen sertifikaattien käyttöä. Uusien ympäristömerkkien tulisi olla tavoitteiltaan aiempaa kunnianhimoisempia ja ne vaatisivat viranomaisten ennakkohyväksynnän. 

Ympäristöministeriö pitää direktiiviehdotusta Suomen näkökulmasta tervetulleena. Suomen vaikuttamistyössä on korostettu, että direktiivissä tulee huomioida käytössä olevat luotettavat ISO 14024 -standardin mukaiset tyypin 1 ympäristömerkit kuten Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Merkkien elinkaaripohjaiset kriteerit kehitetään läpinäkyvästi ja niitä hallinnoi riippumaton kolmas osapuoli. 

– On erittäin positiivista, että viherväitteille ja ympäristömerkeille asetetaan selvät pelisäännöt. Joutsenmerkki on tyypin 1 ympäristömerkki, joka noudattaa jo kaikkia ehdotuksen perusperiaatteita. Pidämmekin tärkeänä, että Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki asetetaan direktiiviä kehitettäessä samalle viivalle, Holopainen jatkaa. 

Direktiiviehdotuksen riittävyydestä ja keinoista kitkeä viherpesu keskustellaan lisää tulevassa SuomiAreenassa. Ympäristömerkintä Suomen, Kuluttajaliiton ja WWF:n järjestämässä paneelissa keskustelijoina ovat Hasan & Partnersin toimitusjohtaja ja yksi Viherpesuopas-kirjan kirjoittajista Riku Vassinen, IVALO.COMin vastuullisuusjohtaja Outi Pyy ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl. Keskusteluun osallistuu myös tuore ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Paneelikeskustelun juontaa toimittaja Bettina Sågbom

Ihanko totta? – Stoppi viherpesulle keskiviikkona 28.6. klo 18 MTV Katsomossa ja SuomiAreenan Vaakunan lavalla.