Motivan ja Ympäristömerkintä Suomen yritysvastuuraportti 2021 - kansikuva

Yritysvastuuraportti ja Global Compact -toimenpidesuunnitelma julkaistu

Juuri julkaistu Motiva-konsernin yritysvastuuraportti sekä oma Global Compact -raporttimme käsittelevät Ympäristömerkintä Suomen yhteiskuntavastuuta.

Motiva-konserni on julkaissut vuoden 2021 yritysvastuuraportin. Raportti esittelee konsernin kestävän kehityksen tavoitteita, taloudelliset tunnusluvut sekä esimerkkihankkeita yhteiskuntavastuun saralta.

Ympäristömerkinnän hankkeista raportissa esitellään sivuilla 71–75

  • Ympäristömerkittyjen hankintojen pilottiyhteistyötä Helsingin kanssa
  • Vaikuta hankinnoilla -kuntavaalikampanjaa
  • Kulutustottumuksia ja ilmastovaikutuksia käsittelevää vastuullisuuskampanjaa

Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen nostaa puheenvuorossaan esiin ajankohtaisen viherpesun ja korostaa luotettavan tutkimustiedon sekä läpinäkyvyyden merkitystä.

Ympäristömerkinnällä yritysvastuun kannalta keskeisiä osa-alueita ovat hyvinvoiva työyhteisö sekä toimistotyöstä ja työmatkustamisesta rakentuva hiilijalanjälkemme. Holopainen muistuttaa, että yhteiskunnalliset vaikutuksemme syntyvät kuitenkin myös epäsuorasti hallinnoimiemme merkkien kautta.

Tutustu Motivan yritysvastuuraporttiin täällä.

Global Compact -aloiteohjelma vauhditti sisäistä vastuullisuustyötä

Ympäristömerkinnän ensimmäinen vuosi YK:n Global Compact -aloiteohjelmassa on nyt paketissa. Vuoden aikana keskityimme tunnistamaan aloiteohjelman periaatteiden kannalta omassa toiminnassamme keskeisimpiä osa-alueita, vahvuuksia ja kehityskohteita.

Työpajatyöskentelyn ja asiantuntijakeskustelujen pohjalta olemme luoneet vuodelle 2022 toimenpidesuunnitelman, joka sisältää ihmisoikeuksiin, hyvään työelämään, ympäristöön sekä korruptionvastaisuuteen liittyviä toimia.

Keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä vuonna 2022 ovat muun muassa:

  • Suora toiminta: henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, osallisuutta ja työelämän monimuotoisuutta edistävät käytännöt sekä oman hiilijalanjäljen pienentäminen
  • Epäsuora toiminta: ympäristövastuun kytkeminen sosiaaliseen vastuuseen, ympäristömerkkien vaikuttavuus, ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisääminen

Global Compact -raportin ja toimenpideohjelman löydät kokonaisuudessaan täältä.