Ympäristömerkki tehostaa Jyväskylän kaupungin vastuullisia julkisia hankintoja

Keski-Suomen maakuntakeskus Jyväskylä on tunnettu paitsi järvistä ja kukkuloistaan myös kunnianhimoisesta ympäristötyöstään. Tärkeässä osassa ovat kestävät julkiset hankinnat, joissa ympäristömerkki toimii tukena.

Julkinen sektori Suomessa hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Tämä käsittää lähes 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2015 yli puolet julkisten hankintojen kokonaishiilijalanjäljestä aiheutui kuntien toiminnasta.

Kun hankinnat tehdään kunnissa vastuullisesti, on niiden vaikuttavuus ympäristön ja ilmaston kannalta suuri. Jyväskylässä ympäristömerkkejä hyödynnetään vastuullisia hankintoja ohjaavana työkaluna.

– Pohjoismainen ympäristömerkki on ollut meille sekä työkalu että yhteistyökumppani. Olen nyt 20 vuotta tehnyt tätä työtä ja koko tämän ajan yhteistyö on ollut tiivistä, kertoo Jyväskylän kaupungin ympäristöasiantuntija Mervi Saukko.

Ympäristömerkin kriteereitä eli vastuullisuusvaatimuksia on Jyväskylässä hyödynnetty hankintojen kilpailuttamisessa jo pitkään. Aikaisemmin ympäristömerkkien kriteerit piti merkitä tarjouspyyntöön erikseen, mutta nykyisin uudistuneen hankintalain myötä merkkiä voi vaatia kilpailutuksessa suoraan.

Ympäristötyö on strategista

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Onnistunut ympäristö- ja ilmastotyö edellyttää kaupungin eri palvelujen välistä yhteistyötä. Jyväskylän kaupungin vastuullisuustyön vaikuttavuutta on pyritty kasvattamaan resurssiviisauteen keskittyvän tiimin avulla. Tiimiin kuuluu ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on kytkeä kaupungin talouden ohjaus entistä vahvemmin ympäristön ja ilmaston hyväksi tehtävään työhön.

Vaikuttavien hankintojen tiekartan avulla pyrittiin huomioimaan suurempien ja innovatiivisten hankintojen resurssiviisaus ja ympäristövaikutukset kaupungin kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten kohdalla.

Ilmakuva Jyväskylästä.

Hankintojen vastuullisuuteen kuuluu monta ulottuvuutta.

– Ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon valmistusmateriaaleissa ja -prosesseissa, energian- ja vedenkäytössä, materiaalin kulutuksessa, käytön aikaisissa päästöissä sekä kierrätettävyydessä, Saukko luettelee.

Vastuullisuuden moninaisuuden vuoksi ympäristömerkki onkin hankkijalle kätevä työkalu. Joutsenmerkki huomioi tuotteiden ja palveluiden ympäristönäkökohdat niiden koko elinkaaren ajalta. Tuotteissa ja palveluissa arvioidaan muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.

Tämä helpottaa julkisen hankkijan työtä, sillä ympäristövaatimuksia ei tarvitse itse kehitellä ja hankintayksikön ei tarvitse seurata ja valvoa, täyttääkö tuote tai palvelu ympäristömerkin saamiselle asetetut kriteerit.

Ympäristömerkin hyödynnettävyys näkyy myös Jyväskylän julkisten hankintojen tilastoissa. Vuonna 2019 neljännes kaupungin hankinnoista tilattiin ympäristömerkitysti.

  • Lue lisää ja tutustu ympäristömerkittyjen hankintojen oppaaseen täällä