Vuosi Ympäristömerkkisitoumuksia – edelläkävijät luottavat hankinnoissaan ympäristömerkkeihin

Ympäristömerkkisitoumus ohjaa organisaatioiden hankintoja ekologisesti kestävämmäksi. Vuonna 2023 jo seitsemän merkittävää toimijaa sitoutui edistämään Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin käyttöä hankinnoissaan.

Ympäristövastuullisuus on jo lähes jokaisen yrityksen ja organisaation agendalla, tavalla tai toisella. Tavoitteiden asettamiseen, toteuttamiseen ja seurantaan kaivataan kuitenkin usein tukea, etenkin ellei organisaatiolla itsellään ole laajaa osaamista ympäristöasioista.

Ympäristömerkkisitoumus on käytännöllinen työkalu niin ympäristövastuullisuudessa vielä ensiaskeleitaan ottaville kuin jo pidemmällekin ehtineille organisaatioille. Käytännössä organisaatio sitoutuu edistämään tyypin 1 ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin, käyttöä hankinnoissaan. Riippumaton ympäristömerkki onkin helppo ja luotettava tapa varmistaa, että hankittavat tuotteet ja palvelut kuuluvat ympäristön kannalta markkinoiden parhaisiin.

Edelläkävijöitä eri toimialoilta

Vuonna 2023 Ympäristömerkkisitoumukseen liittyi jo seitsemän merkittävää toimijaa: ensimmäisenä sitoumuksen tehneestä Warner Music Finlandista oppilaitoksiin ja sairaanhoitopiireihin. Lisäksi muun muassa Kuluttajaliitto ja Olympiastadion tekivät sitoumuksen.

– Sitoumus soveltuu monenlaisille organisaatioille, sillä tavoitteet asetetaan organisaation omiin lähtökohtiin sopiviksi. Ympäristömerkittyjen hankintojen osuutta voi kasvattaa asteittain, kun esimerkiksi tarjonta markkinoilla kasvaa. Tarjoamme myös apua kehityskohteiden tunnistamiseen ja ympäristömerkittyjen vaihtoehtojen kartoittamiseen, Ympäristömerkintä Suomen kestävien hankintojen asiantuntija Elina Silvola sanoo.

Sitoumus2050-palvelun vaikuttavimpia sitoumuksia palkittiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 30-vuotisjuhlavuoden päätapahtumassa lokakuussa. Alkuvuodesta sitoumuksen tehneelle If Vakuutukselle myönnettiin tapahtumassa kunniamaininta vahvasta sitoutumisestaan ympäristömerkittyihin hankintoihin ja niiden edellyttämiseen yhteistyökumppaneilta.

If Vakuutukselle myönnettiin kunniamaininta Ympäristömerkkisitoumuksesta.

Hankinnoilla voi vaikuttaa

Ympäristömerkkisitoumus on kätevä työkalu julkisille hankkijoille, joilta vahvaa ympäristövastuuta myös odotetaan. Esimerkiksi 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien pitäisi näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoillaan. Sitoumus tukee vahvasti myös kansallisen hankintastrategian ekologisen kestävyyden tavoitetta.

Ympäristömerkit helpottavat ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa, sillä ympäristövaatimukset on valmiiksi laadittu eikä hankintayksikön tarvitse itse valvoa niiden toteutumista.

Ensimmäisenä julkisena hankkijana sitoumukseen liittynyt Savon koulutuskuntayhtymä on jo pitkään hyödyntänyt hankinnoissaan ympäristömerkkejä. Esimerkiksi kolmelle koulutuskuntayhtymän kampuksista on myönnetty Joutsenmerkki.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala edellyttää ympäristömerkkejä, kuten Joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä, tuoteryhmissä, joissa se on markkinatilanteeseen nähden tarkoituksenmukaista. Suurena hankkijana HUS tunnistaa yhteiskunnallisen vastuunsa ja haluaa edistää niin taloudellista, sosiaalista kuin ekologista kestävyyttä.

– Julkinen ja yksityinen sektori voivat hankinnoillaan toimia merkittävinä markkinavaikuttajina, joiden ostovoima vauhdittaa vihreää siirtymää, Silvola muistuttaa.

Loppuvuodesta sitoumukseen liittyi myös Suomen suurin korkeakoulu, Helsingin yliopisto.

Vinkkejä julkisille hankkijoille

Ympäristömerkintä Suomi järjestää 13.2.2024 klo 13–14 webinaarin, jossa tutustutaan ympäristömerkkeihin ja julkisiin hankintoihin asiantuntijoiden opastuksella. Ilmoittaudu webinaariin täällä.

Käytännönläheisiä esimerkkejä ympäristömerkkien hyödyntämisestä julkisissa hankinnoissa löytyy myös juuri uudistetusta Ympäristömerkinnän hankintaoppaasta. Lataa opas täältä.

Tutustu Ympäristömerkkisitoumuksen tekemiseen täällä.

Miksi Ympäristömerkkisitoumus?

  1. Ympäristömerkittyihin tuotteisiin ja palveluihin siirtyminen on konkreettinen toimenpide organisaation vastuullisuustyön edistämiseen
  2. Sitoumus luo ekologista kestävyyttä ympäristömerkittyjen hankintojen avulla
  3. Helppo toteuttaa – jokainen organisaatio räätälöi omaan toimintaansa sopivaksi
  4. Julkinen sitoumus tekee organisaation vastuullisuustyön näkyväksi sen sidosryhmille
  5. Sitoumuksen tekeminen on maksutonta
  6. Ympäristömerkintä antaa neuvontaa ja koulutusta sitoumuksen tekijöille ympäristömerkkien käyttämisestä

Ota yhteyttä

Elina Silvola asiantuntija kestävät hankinnat