Joutsenmerkin, EU-ympäristömerkin, Reilun kaupan, Pro Luomun ja EkoCentrian Vaikuta hankinnoilla -kampanjan banneri

Tutkimus: Suomalaiset odottavat kunnilta vastuullisuutta

Suomalaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että kuntien pitää näyttää esimerkkiä tekemällä vastuullisia hankintoja. Yli 60 prosenttia myös ilmoittaa äänestävänsä kevään kuntavaaleissa mieluiten vastuullisia hankintoja tukevaa ehdokasta.

Kuntien merkitys vastuullisissa hankinnoissa on suuri, sillä kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kunnissa. Hankintojen arvo on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien pitäisi näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoilla ja yli 60 prosenttia kertoo äänestävänsä mieluiten ehdokasta, joka tukee vastuullisia hankintoja.

Ympäristömerkintä Suomi, Pro Luomu, Reilu Kauppa ja EkoCentria selvittivät suomalaisten mielipiteitä kuntien hankintapäätösten vastuullisuuteen liittyvissä asioissa tammikuussa 2021. Tutkimuksen perusteella vastuullisuutta vaaditaan yli puoluerajojen.

Erityisesti sosiaalisen vastuun merkitys on lisääntynyt viime vaaleista, jolloin vastaava tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran. Nyt 74 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sosiaalisesti vastuullista tuotetta tulisi suosia kuntien hankinnoissa, vaikka hinta olisi olisikin hieman korkeampi (57 % v. 2016). Ympäristövastuullisia hankintoja suosisi korkeammasta hinnastakin huolimatta 68 prosenttia (64 % v. 2016). Suurin osa suomalaisista haluaa myös tietää, miten vastuullisuus on oman kotikunnan hankinnoissa otettu huomioon.

Sosiaalisella vastuullisuudella tutkimuksessa tarkoitettiin työ- ja ihmisoikeuksiin sekä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä ja ympäristövastuullisuudella ympäristöön, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Vaikuta hankinnoilla

Ympäristömerkintä Suomi, Pro Luomu, Reilu Kauppa ja EkoCentria muistuttavat, että kolmannen osapuolen valvomat vastuullisuusmerkit kuten Joutsenmerkki, Reilu kauppa, Luomu ja EU-ympäristömerkki ovat myös kunnille helppo ja luotettava tapa lisätä hankintojen vastuullisuutta.

Tänään käynnistyneen Vaikuta hankinnoilla -kampanjan tarkoituksena on saada kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan edistämään vastuullisia hankintoja omassa kunnassaan. Viime kuntavaalien alla vuonna 2017 vastaavan sitoumuksen allekirjoitti yli 1 100 kuntavaaliehdokasta.

Kuluttajakyselyn toteutti Kantar TNS Agri Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, Reilu kauppa ry:n, Pro Luomu ry:n ja EkoCentrian toimeksiannosta. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1 104 ja se tehtiin tammikuussa 2021 sähköisenä kyselynä Kantar Gallup Forum vastaajapaneelissa. Kohderyhmään kuuluivat 18–74-vuotiaat suomalaiset.

Lisätietoja

vastuullisethankinnat.fi #vaikutahankinnoilla