Joutsenmerkin, EU-ympäristömerkin, Reilun kaupan, Pro Luomun ja EkoCentrian Vaikuta hankinnoilla -kampanjan banneri

Vastuullisuusmerkit

Vastuulliset hankinnat -kampanjan taustalla ovat Joutsenmerkki, Pro Luomu, Portaat luomuun, Reilu kauppa ja EU-ympäristömerkki. Mitä vastuullisuusmerkit tarkoittavat?

Ympäristömerkit

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat kestävän elämäntavan työkaluja. Ne ohjaavat niin kuluttajia, yrityksiä kuin hankkijoitakin vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.

Elinkaaripohjaisten kriteeriensä avulla ympäristömerkit pyrkivät vaikuttamaan isoihin ympäristöongelmiin ja siirtämään yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta. Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palvelujen avulla kuntasi voi osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Kunnat voivat edellyttää kilpailutettavilta tuotteilta tai palveluilta tiettyä ympäristömerkkiä. Helpointa on aloittaa tuotteista, joissa ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoima on jo suuri, kuten puhdistusaineet, paperit ja painotuotteet. Myöhemmin voi laajentaa uusille alueille, kuten Joutsenmerkittyyn rakentamiseen.

Luomumerkki

Luomumerkki on tae siitä, että ruoka on tuotettu laadukkaasti ja valvotusti ympäristön ja eläinten hyvinvointi huomioon ottaen. Lisäämällä luomutuotteiden määrää julkisissa hankinnoissa kuntasi edistää muun muassa luonnon monimuotoisuutta, kestävää ravinteiden kierrätystä, maaperän hyvää kuntoa ja torjunta-aineiden käytön vähentämistä.

Luomu on kansainvälisesti määritelty tuotantotapa ja osa EU:n lainsäädäntöä. Sen vuoksi julkisissa kilpailutuksissa luomua voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä hankintakriteerinä. Kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteena on lisätä luomun osuus 25 prosenttiin julkisista elintarvikehankinnoista vuoteen 2030 mennessä ja on tärkeää, että myös kunnat ja kaupungit sitoutuvat tähän.

Luomutuotannolla on myös merkittävä rooli EU:n uusissa Green Deal -strategioissa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kestävän ruokajärjestelmän kehittämiseksi.

Reilu kauppa

Reilu kauppa tarjoaa yksinkertaisen tavan vähentää globaalia köyhyyttä ja vaikuttaa kehittyvien maiden ihmisten elämään. Reilu kauppa edistää kehittyvien maiden pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden asemaa ja tarjoaa heille väylän kohti parempaa ja vakaampaa elintasoa. Samalla Reilu kauppa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja.

Viljelijöille maksetaan tuotteista Reilun kaupan takuuhinta sekä Reilun kaupan lisä. Kohentuneiden tulojen, työolojen ja -oikeuksien ansiosta ihmisillä on vahvempi ote omaa elämäänsä koskevista päätöksistä.

Nykyään Reilun kaupan piirissä on jo yli 1,7 miljoonaa viljelijää ja työntekijää Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tuottajilla on puolet Reilun kaupan järjestelmän päätösvallasta. Suomessa on myynnissä 1 200 erilaista Reilun kaupan tuotetta.

Ota yhteyttä