Selkeyttä ympäristömerkittyihin hankintoihin – uudistettu hankintaopas on julkaistu

Hankinnoissa tulee entistä enemmän painottaa ympäristölle parempia ratkaisuja. Ympäristömerkinnän uudistetussa hankintaoppaassa vastataan yleisimpiin kysymyksiin ympäristömerkityistä hankinnoista sekä kerrotaan, mitä kaikkea on mahdollista hankkia Joutsenmerkittynä tai EU-ympäristömerkittynä.

Julkisten hankkijoiden rooli kestävän kehityksen edistäjinä on merkittävä. Kun ympäristönäkökulma huomioidaan hankinnoissa, se kirittää tarjoajia kehittämään ympäristölle parempia ratkaisuja. Ekologisesti kestävämpien hankintojen tueksi Ympäristömerkintä Suomi on julkaissut päivitetyn hankintaoppaan.

Uudistetun hankintaoppaan tavoitteena on vastata yleisimpiin kysymyksiin ympäristömerkityistä hankinnoista, sekä tarjota tuoretta tietoa ekologisesti kestävämpien hankintojen tekemiseen. Lisäksi siinä on esitelty, millaisia hankintoja on mahdollista tehdä ympäristömerkittynä.

Tutustu hankintaoppaaseen täällä.

Ympäristömerkkisitoumus julkisten hankkijoiden työkaluna

Sitoumus2050-palvelun uusin sitoumustyyppi, Ympäristömerkkisitoumus, on uusin työkalu ekologisesti kestävämpien hankintojen tekemiseen. Ympäristömerkkisitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään tyypin I ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin, käyttöä hankinnoissaan.

Sitoumuksen tavoitteena on luoda pysyvästi ekologisesti kestävämpiä hankintakäytäntöjä huolellisen perehtymisen, suunnittelun ja toimeenpanon avulla. Lisäksi se auttaa organisaatioita osoittamaan vastuullisuustyönsä toteutumista.

Sopisiko Ympäristömerkkisitoumus teille? Lue lisää sen tehneistä organisaatioista ja sitoumuksen hyödyistä täällä.

Ota yhteyttä

Elina Silvola asiantuntija kestävät hankinnat