Hotel Savoy

Joutsenmerkityissä hotelleissa ja majoituspalveluissa tehdään monipuolista ja kokonaisvaltaista ympäristötyötä.

  • Energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä
  • Jätteet lajitellaan ja niiden määrää vähennetään tehokkaasti
  • Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja

Yritys Hotel Savoy

Yrityksen verkkosivut alandhotels.fi

Tuotemerkki Ålandhotels

Tuotemerkin verkkosivut alandhotels.fi/fi

Lupanumero 4055 0281

Tuotetyyppi Hotellit (Hotellit ja ravintolat)
Hotellit (Tuotteet ja palvelut yrityksille)

Kriteerit Hotellit ja majoituspalvelut