Riikka Holopainen Ympäristömerkinnän toimitusjohtajaksi

Tekniikan tohtori Riikka Holopainen aloitti Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtajana maanantaina 13.8.2018. Uudessa työssään hän haluaa tuoda selkeästi esille Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin monet hyödyt niin kuluttajille, yrityksille kuin kaupungeille.

– Ympäristömerkit takaavat pienemmän ympäristökuormituksen ohella myös sen, että tuote täyttää sille asetetut laadulliset kriteerit, Holopainen sanoo.

Holopainen siirtyi Ympäristömerkintään VTT:ltä, jossa hän työskenteli tutkimustiimin päällikkönä sekä älykkäiden ja energiatehokkaiden rakennusten tutkimushankkeiden vetäjänä.

– Tarve luotettaville ympäristömerkeille on kasvamassa kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja kaupunkien hiilineutraalitavoitteiden myötä. Kuluttajilla ja julkisilla hankinnoilla onkin keskeinen rooli ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvattamisessa.

– Kahden teini-ikäisen äitinä koen itse ympäristömerkit tärkeänä keinona vähentää päästöjä ja hidastaa ilmaston lämpenemistä. Mielenkiintoisen työn vastapainona vapaa-aikani kuluu perheen parissa sekä pelaamalla koripalloa ToPoLa Mamit-joukkueessa.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin hallinnointi siirtyi 1.7.2018 Motiva Oy:n uudelle tytäryhtiölle Ympäristömerkintä Suomi Oy:lle. Kummankin merkin toiminta jatkuu ennallaan, eikä muutos aiheuta toimenpiteitä luvanhaltijoille.