Vesinäytteenotto

Reilu kolmannes suomalaisista huolissaan kemikaalien vaikutuksista

Kemikaalit huolestuttavat reilua kolmannesta kuluttajista – naisia enemmän kuin miehiä. Huolestuneisuus kasvaa iän myötä. Pesuaineiden kemikaalit kiinnostavat suomalaisia eniten.

Kemikaalit huolestuttavat reilua kolmannesta kuluttajista – naisia enemmän kuin miehiä. Huolestuneisuus kasvaa iän myötä. Pesuaineiden kemikaalit kiinnostavat suomalaisia eniten.

Muun muassa nämä asiat selviävät Joutsenmerkin tuoreesta kemikaalitutkimuksesta.

Nykyisin kemikaaleja käytetään kaikkialla: kosmetiikassa, lasten tarvikkeissa, pesuaineissa, elektroniikassa, rakennusmateriaaleissa, tekstiileissä, huonekaluissa jne.

Ympäristö- ja terveysongelmat huolettavat

Kuluttajat ovat huolissaan kemikaalien aiheuttamista ympäristö- ja terveysongelmista. Ympäristöongelmia aiheuttavat erityisesti kertyvät tai hajoamattomat aineet, jotka ovat eliöille myrkyllisiä. Terveysongelmia ovat mm. allergiat, hengitysoireet ja ihoärsytys.

Ympäristö- ja terveysongelmat aiheuttavat kuluttajille lähes yhtä suurta huolta. Myös se huolettaa, että kemikaalien vaikutuksia ei tunneta.

– Lainsäädäntö rajoittaa vaarallisiksi osoittautuneiden aineiden käyttöä. Silti yhä on käytössä haitallisia aineita, jotka esimerkiksi häiritsevät hormonitoimintaa, aiheuttavat syöpää tai ovat ympäristölle vaarallisia. Käytössä on myös aineita, joiden ominaisuuksia ei tunneta tarkkaan ja jotka saattavat olla vaarallisia, Joutsenmerkin kemikaaliasiantuntija Terhi Uusitalo kertoo.

Turha muovikrääsä pois lastenhuoneesta

Pesuaineiden kemikaalit kiinnostavat kuluttajia eniten. Seuraavaksi kiinnostavimmat tuoteryhmät ovat vaatteet, kodintekstiilit, astiat ja kosmetiikka. Lapsiperheissä mietityttävät luonnollisesti lelujen sisältämät kemikaalit.

– Pesuaineissa ja kosmetiikassa kannattaa suosia sellaisia tuotteita, jotka sisältävät vain vähän ja turvalliseksi todettuja raaka-aineita. Turhia hajusteita kannattaa välttää. Uudet vaatteet kannattaa pestä ennen käyttöönottoa. Mitä vähemmän lastenhuoneessa on muovikrääsää, sitä vähemmän siellä on kemikaaleja, Uusitalo neuvoo.

Vain joka kolmas kuluttaja kokee saavansa riittävästi tietoa tuotteiden sisältämistä kemikaaleista ja he saavat sitä tuoteselosteista. Ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – ovat toiseksi yleisin tiedonlähde. Kaksi kolmesta onkin tietoisia siitä, että ympäristömerkityissä tuotteissa ei ole käytetty haitallisimpia kemikaaleja.

Joutsenmerkki opastaa turvallisiin valintoihin

Turvallisten tuotteiden löytäminen kaupan hyllyltä on kuluttajille vaikeaa, vaikka tuotteen pakkauksessa olisikin maininta tuotteen sisältämistä kemikaaleista.

– Käytännössä tuoteselostusten lukeminen on työlästä asiantuntijallekin. Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat takuu siitä, että tuote on laadukas sekä hyvä valinta oman terveyden ja ympäristön kannalta, Uusitalo kertoo.

Joutsenmerkin vaatimukset huomioivat tuotteen koko elinkaaren. Erityistä huomiota kiinnitetään kemikaaleihin. Kaikkein pahimpien tai tarpeettomien aineiden käyttö kielletään kokonaan. Vähemmän haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan. Joutsenmerkin vaatimukset ovat aina tiukemmat kuin lainsäädännön asettamat.

Uusinta tutkimusta ja lainsäädännön muutoksia seurataankin herkeämättä. Merkin vaatimuksia kiristetään sitä mukaa, kun uutta tutkimustietoa aineiden vaarallisuudesta ilmaantuu. Vain ympäristön kannalta parhaat tuotteet läpäisevät Joutsenmerkin vaatimukset.

Kemikaalitutkimuksen toteutti YouGov Finland Joutsenmerkin toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä web-kyselynä tammikuussa YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa, johon kuuluu yli 20 000 suomalaista. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1010; kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset.