Rakennusalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa – Vantaalla näytetään esimerkkiä

"Rakennamme kaikki uudisrakennuksemme Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti. Päätimme asiasta syksyllä 2018 sen jälkeen, kun ensimmäinen Joutsenmerkitty kohteemme oli valmistunut Vantaalle", kertoo VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

“Olemme kehittäneet ympäristöä säästävää rakentamista jo vuosia, mutta kokonainen Joutsenmerkitty kiinteistö oli askel pidemmälle työssämme kestävyyden puolesta.

Vantaan Hakunilaan noussut kerrostalo on Suomen suurin Joutsenmerkitty kiinteistö. Se on myös ensimmäinen uusien, entistä tiukempien Joutsenmerkin vaatimusten mukaan rakennettu kerrostalo. Vaatimusten mukaisesti jokainen rakennusmateriaali on joko Joutsenmerkitty tai Joutsenmerkin hyväksymä.

Joutsenmerkin kriteerit huomioivat energiatehokkuuden lisäksi turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita, kuten kemikaalien turvallisuuden ja sisäilman laadun.

Lisäksi rakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit, joiden tuottamasta sähköstä asukkaat hyötyvät noin puolet vuodesta. Asukkaiden käytössä on myös polkupyörien korjauspiste, jonka avulla kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Nämä ratkaisut olivat omia ideoitamme, joilla saimme lisäpisteitä Joutsenmerkiltä. Käytämme aurinkopaneeleita muutenkin kaikissa uusissa kohteissamme.

Joutsenmerkin vaikutus talon ympäristövaikutuksiin on merkittävä. Rakennuksen hiilijalanjälki on sen koko elinkaaren aikana viidenneksen tavanomaista kerrostaloa pienempi. Rakennusjätteestä saatiin kiertoon jopa 74 prosenttia, kun aiemmin vastaavissa kohteissa kiertoon on saatu 20–30 prosenttia.

Kaikki keinot käyttöön ilmastokriisin torjumiseksi

Päätöksemme rakentaa vain Joutsenmerkittyjä taloja näyttää esimerkkiä koko alalle. Ympäristöministeriön laskelmien mukaan rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Siksi rakennusala on todella merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Mielestämme ilmastokriisi on niin vakava asia, että meidän on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön sen torjumiseksi.

Joutsenmerkki on hyvä kumppani ilmasto- ja ympäristöasioiden kehittämiseen. On tärkeää, että ulkopuolinen, luotettava taho luo kriteerit ympäristöystävälliseen rakentamiseen ja valvoo niitä. Joutsenmerkin tunnettuus lisää sen vaikuttavuutta.

Joutsenmerkki on Suomessa ylivoimaisesti tunnetuin ja luotetuin ympäristömerkki. Asukkaiden on helppo ymmärtää, mistä on kyse, kun he muuttavat Joutsenmerkittyyn taloon. Joutsenmerkin käyttö ei myöskään kasvattanut talon kustannuksia.”

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. VAV omistaa yli 200 kiinteistöä, joissa on lähes 11 000 asuntoa. Asunnoissa asuu joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.

Artikkeli on osa Joutsenmerkin vaikuttavuutta kartoittavaa julkaisua. Tutustu julkaisuun ja muihin yritystarinoihin täällä.