YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät ratkaisemaan ilmastonmuutoksen vuoteen 2030 mennessä. Joutsenmerkki on tehokas työkalu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, sillä se edistää aktiivisesti yhtätoista kestävän kehityksen 17 tavoitteesta.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta (Sustainable development goals, SDG), jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen. Tavoitteet olisi tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä töitä ja se työ kuuluu meille kaikille: hallituksille, yrityksille, järjestöille ja yksittäisille ihmisille.

Joutsenmerkissä on muutaman vuoden ajan pohdittu, kuinka nämä tavoitteet näkyvät meidän työssämme ja mitä me voimme tehdä edistääksemme tavoitteiden saavuttamista.

Varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä

Joutsenmerkki edesauttaa tällä hetkellä 11 tavoitteen toteutumista kaikkiaan 17:sta kestävän kehityksen tavoitteista.

Joutsenmerkkiä suorimmin koskettava tavoite on numero 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Joutsenmerkin elinkaariperusteiset kriteerit edistävät luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä, vähentävät jätteiden syntyä ja tiukat kemikaalivaatimukset varmistavat kestävän kemikaalien käytön koko elinkaaren ajan. Joutsenmerkki on myös hyvä työkalu kestävien julkisten hankintojen edistämiseksi.

Myös tavoite 13 eli ”Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan” on Joutsenmerkille ollut pitkää tärkeä. Useissa kriteereissä Joutsenmerkki asettaa tiukkoja raja-arvoja energian käytölle. Energian käyttöä rajoitetaan niin paperitehtailla, pesuloissa kuin rakennuksissa. Kestävää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistetään esimerkiksi Joutsenmerkin polttoainekriteereissä.

Tahtia tulee kiihdyttää

Luonnon monimuotoisuuden eteen (tavoite 15) on Joutsenmerkissä tehty töitä pitkään esimerkiksi vaatimalla kestävän metsänhoidon standardien käyttöä ja raaka-aineiden jäljitettävyyttä sekä kieltämällä uhanalaisten puulajien käyttö. Luomun suosiminen tekstiileissä tai Joutsenmerkityissä hotelleissa ja ravintoloissa tukee myös tätä tavoitetta.

Viime vuosina myös pesu- ja puhdistusainekriteereissä ollaan onnistuttu edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä vaatimalla valmistajilta politiikkaa kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden lisäämisestä ja samalla vaatimalla, että kaikki käytetty palmuöljy on RSPO-sertifioitua.

Pohjoismainen Joutsenmerkki, joka lisäksi on mukana kansainvälisessä ympäristömerkkien verkostossa (GEN) tukee luonnollisesti kestävän kehityksen toimeenpanossa globaalia kumppanuutta (tavoite 17).

Hyvää työtä on tehty jo pitkään. Jatkossa tahtia tulee vain kiihdyttää. Parannettavaa löytyy kaikilla toimijoilla, jotta nämä tärkeät tavoitteet saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää Joutsenmerkistä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

Kirjoittaja Terhi Uusitalo toimii Joutsenmerkin asiantuntijana.