Joutsenmerkin kriteeriehdotus painolaitoksille ja painotuotteille on lausunnolla

Kuvituskuva painolaitoksesta

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja painolaitosten ja painotuotteiden kriteeriehdotukseen.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi lausuntoaikaa on pidennetty kahdella kuukaudella  tiistaihin 30.6.2020 saakka.

Lausunnot ovat erittäin tärkeitä pohjoismaisessa kriteerikehityksessä  ja lausuntoja käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Joutsenmerkin kriteerit ovat laadittu elinkaarinäkökulmasta ja Joutsenmerkityt painolaitokset ja painotuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset.

Ladattavat asiakirjat

Kerro, jos haluat paperikopiot, niin postitamme ne.

Mitä on muutettu

Kriteerien rakennetta on jäsennelty uudelleen ja vaatimukset lasketaan painotuotteen painon sijaan nyt ostettua paperitonnia kohti. Suurimmat muutokset ovat seuraavat:

 • Paperi: tarkastetun ja Joutsenmerkityn/EU-ympäristömerkityn paperin käytön vähimmäisvaatimus on tiukennettu 25 %:sta 70 %:iin.
 • Muut painomateriaalit: uudet vaatimukset muun materiaalin kuin paperin painamiselle. Samoin kuin paperi, materiaalit on ensin tarkastettava, jotta painolaitos voi käyttää niitä sähköisessä hakemustyökalussa.
 • Energia: vaatimuksen rakenne on uusittu ja energiankulutuksen raja-arvoja tiukennettu.
 • Pakkaukset: painolaitokset saavat painaa vain paperipohjaisia pakkauksia.

Kemikaalivaatimukset

Vaatimus tuotantokemikaalien luokituksesta on päivitetty ottaen huomioon CLP-asetuksen (Classification, Labelling and Packaging) ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän yleiset kemikaalivaatimukset. Tämä tarkoittaa, että useita poikkeuksia ja rajoituksia on poistettu esim.

 • Syväpainossa käytettävät tolueenipohjaiset pesuaineet ja painovärit ja kemikaalit, jotka sisältävät kromitrioksidia ja kuparisulfaattia. Tämä tarkoittaa, että syväpainoa ei voi jatkossa käyttää.
 • UV-musteet, joita käytetään mustesuihkulaitteissa, lisäksi UV-painovärit. Tämä tarkoittaa, että UV-musteiden ja UV-painovärien käyttöä on rajoitettu.

Uutta

 • Kemikaalivaatimus on jäsennelty uudelleen (ei enää matriisi- ja pistejärjestelmää) ja korvattu yksittäisen kemikaalin ehdottomilla vaatimuksilla.
 • Kemiallisten tuotteiden sisältämien aineiden ja epäpuhtauksien määritelmä on uusi, ja kemiallisen tuotteen epäpuhtauksien raja on 100 ppm.
 • Painovärien, väriaineiden, musteiden, lakkojen ja liimojen siistautuvuus on testattava INGEDE-menetelmän (www.ingrede.org)  mukaan, ja niillä on oltava positiivinen tulos EPRC:n siistaustuloksen mukaan (ERPC (2017). Assessment of Printed Product Recyclability)

Joutsenmerkin logon käyttö painotuotteissa

”Joutsenmerkitty painotuote” -logoa voidaan nyt käyttää paperien lisäksi myös muissa painomateriaaleissa, jos nämä ovat Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä. Muilla painomateriaaleilla tarkoitetaan tekstiilejä ja rakennus- ja julkisivulevyjä.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista kemikaalivaatimuksista

 • Kemiallisten tuotteiden sisältämien aineiden ja epäpuhtauksien uusi määritelmä, vaatimus O10 ja liite 1. Toivomme erityisesti kommentteja siitä, miten tämä vaikuttaa tuotteidenne hyväksymiseen uusien kriteerien mukaisesti.
 • Uusi vaatimus painovärien, väriaineiden, musteiden, lakkojen ja liimojen siistautuvuudelle. Toivomme kommentteja itse vaatimukseen, mutta myös muista mahdollisista testimenetelmistä.

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki painolaitosten ja painotuotteiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yritykset voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille, kuten kemikaalitoimittajille.

Kuinka lausunnot toimitetaan

Lausuntoaikaa on pidennetty tiistaihin 30.6.2020 saakka. Lausuntojen lähetys mielellään englannin tai ruotsinkielellä vastauslomakkeella tai sähköpostitse joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen:
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki

Lausuntowebinaari

Ympäristömerkintä Suomi järjesti webinaarin, jossa Joutsenmerkin asiantuntijat esittelevät uutta kriteeriehdotusta. Linkki webinaarin nauhoitukseen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen Ympäristömerkintälautakunta käsittelee kriteeriehdotuksen ja Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä. Vastauksista ja uusista kriteereistä koottu lausuntoyhteenveto on julkinen.

Lisätietoja

Harri Hotulainen, johtava asiantuntija
harri.hotulainen@ecolabel.fi
0400  417 884