Dialyysipussi

Fresenius erottautuu Joutsenmerkityillä dialyysipusseilla

Suomen johtavalle dialyysialan yritykselle Fresenius Medical Care Suomi Oy:lle ympäristöasiat ovat tärkeitä ja näkyvät vahvasti yrityksen toiminnassa.

Joutsenmerkityistä tuotteista ehkä yllätyksellisimpiä ovat dialyysiliuoksen pussit letkuineen ja pakkauksineen. Näitä tarvitaan kroonisen munuaissairauden hoitoon.

Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan hoitomuodot ovat dialyysi- eli keinomunuaishoito ja munuai­sen siirto. Dialyysihoitoa voidaan tehdä joko veriteitse hemodialyysina tai peritoneaalidialyy­sina käyttäen potilaan omaa vatsakalvoa dialyysikalvona. Hoitomuoto valitaan potilaalle yksilöllisesti.

Dialyysipussi voidaan polttaa

Peritoneaalidialyysiliuokset sekä tarvikkeet ovat tuotteita, joiden avulla potilas voi suorittaa dialyysihoidon kotonaan. Joutsenmerkki koskee dialyysiliuoksen pussia letkuineen ja pakkauksineen, mutta ei itse liuosta.

Joutsenmerkitty dialyysipussi ei sisällä halogenoituja muoveja kuten PVC:tä eikä ympäristölle haitallisia muovin lisäaineita. Pussi voidaan käytön jälkeen polttaa turvallisesti eikä ympäristölle haitallista jätettä synny. Peritoneaalidialyysissa käytetyissä tuotteista syntyy muovijätettä päivässä lähes kilo per potilas, joten asia on erittäin tärkeä.

– Olemme ensimmäinen dialyysialan yritys, joka on saanut tuotteelleen Joutsenmerkin ja olemme siitä erittäin ylpeitä, Fresenius Medical Care Suomi Oy:n toimitusjohtaja Rauno Ratilainen kertoo.

Kestävä kehitys keskiöön

Freseniuksen asiakkaita ovat yliopistosairaalat, keskussairaalat ja yksityiset palveluntarjoajat.

– Tarjouspyynnöissä meiltä kyllä kysytään ympäristöasioita, mutta valitettavan usein raha ajaa ympäristöarvojen ohi. Uskomme kuitenkin vahvasti siihen, että organisaatioiden pitää tulevaisuudessa miettiä toimintaansa entistä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, Ratilainen sanoo.

– Fresenius haluaa olla ympäristöasioissa edelläkävijä ja Joutsenmerkki antaa siihen oivan erottautumiskeinon, markkinointijohtaja Pia Koponen sanoo.

Mikä munuaissairaus?

Krooninen munuaissairaus on tavallisesti hitaasti etenevä. Varhaiset merkit voivat olla niin epämääräisiä, ettei oireita edes välttämättä havaitse. Jos munuaiset lakkaavat toimimasta, ihminen menehtyy ilman dialyysihoitoa.

Munuaissairauden taustalla voi olla esimerkiksi diabetes, korkea verenpaine tai munuaiskerästulehdus. Jotkut lääkeaineet voivat heikentää munuaisten toimintaa.

Mahdollisia munuaissairauden varoitusmerkkejä ovat:

  • Virtsan tuotannon väheneminen
  • Turvotukset kasvoissa ja raajoissa
  • Hengenahdistus
  • Unettomuus
  • Ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu
  • Korkea verenpaine
  • Palelu ja väsymys

Potilas keskiössä

Suomessa 1 500 henkilöä käy dialyysihoidossa sairaalassa, 350 henkilön dialyysihoito tehdään kotona. Potilaiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Freseniuksen toiminnassa potilas on aina keskiössä, mutta se haluaa olla hyvä yrityskansalainen myös ympäristöasioissa.

Dialyysista syntyy jätettä maailmanlaajuisesti 37 500 kontillisen verran vuodessa. Munuaissairauden hoidossa kuluu myös suuria määriä sähköä ja vettä. Fresenius Medical Care ottaa nämä asiat huomioon tuotekehityksessään, jossa pyritään kehittämään vähemmän resursseja kuluttavia dialyysilaitteita sekä minimoimaan dialyysihoidossa syntyvää jätettä. Fresenius tekee aktiivisesti yhteistyötä munuaisalan järjestöjen kanssa yhteisissä projekteissa.

Mikä Fresenius?

Fresenius Medical Care Suomi Oy on saksalaisen Fresenius Medical Caren täysin omistama tytäryhtiö. Fresenius Medical Care Suomi Oy on perustettu vuonna 1995 ja se vastaa tällä hetkellä yrityksen toiminnasta Suomessa ja Virossa.

Fresenius on noussut Suomen johtavaksi dialyysialan yritykseksi ja työntekijöitä Suomessa on 24. Pääosan Fresenius Medical Caren toiminnasta muodostaa dialyysiklinikkatoiminta – maailmanlaajuisesti klinikoita on tällä hetkellä yli 3 400 ja näissä klinikoissa hoidetaan yli 290 000 potilasta. Virossa Fresenius Medical Carella on 12 dialyysiklinikkaa.