Astrid Thors Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtajaksi

Ympäristömerkintälautakunnan uusi puheenjohtaja Astrid Thors toivoo ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinaosuuden kasvavan.

– On tärkeää, että merkit vastaavat kansalaisten huoleen ilmastomuutoksesta ja merien tulevaisuudesta. On myös tärkeää, että saamme entistä enemmän palveluja ympäristömerkityiksi, Thors sanoo.

Ympäristömerkintälautakunta edistää sekä pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa.

– Haluaisin lisätä merkittyjen tuotteiden osuutta suomalaisessa kulutuksessa. Koen, että meillä on tarvetta kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjen kanssa edistää tietämystä siitä mitä merkit tarkoittavat. Viime vuosina tutkimuksissa on osoitettu, että kentällä on tarvetta saada tietoa, koska sekaannusta on.

– Merkit voivat tavoittaa suuria kuluttajaryhmiä ja olla sillä tavalla osa ratkaisua kiertotalouden edistämisessä ja materiaalien hävikin vähentämisessä.

– Meidän on tehtävä työtä, jotta merkeillä on käytössään tämän päivän tietotekniset ratkaisut, kuten appsit, jotka auttavat löytämään merkityt tuotteet.

Uusia jäseniä lautakuntaan

Ympäristömerkintälautakunta ottaa kantaa muun muassa uusien tuoteryhmien valintaan, ympäristömerkkien kriteereihin sekä kriteerien valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin ja niitä käsitteleviin selvityksiin Suomen osalta.

Suomen Ympäristömerkintälautakunnan työssä on mukana niin kaupan, kuluttaja-, ympäristö- ja ammattijärjestöjen kuin viranomaistahojen edustajia.

Ympäristömerkintälautakunnan jäsenet:

  • Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Simon Le Roux, ympäristöministeriö
  • Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
  • Hannu T. Mattila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
  • Mia Nores, Teknologiateollisuus
  • Outi Mikkonen, Kaupan liitto
  • Asta Kuosmanen, Marttaliitto
  • Malva Green, Luonto-Liitto
  • Juha Beurling, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet fr.

Ympäristömerkinnän asiantuntija Kirsi Auranmaa ja kriteeripäällikkö Karin Bergbom ovat lautakunnan pysyviä asiantuntijoita.