Viisi tärkeää vastuullisen sijoittamisen kysymystä

Rahastosijoittajan työkalupakkiin kuuluu varainhoitajalle suunnattu kysymyslista, johon on liitetty myös vastuullisen sijoittamisen toimintatavat. Kysymyksiä on helppo esittää, mutta mitä niillä oikeasti haetaan ja miten vastauksia tulisi arvioida?

Sijoittamalla Joutsenmerkittyyn rahastoon tärkeimmät vastuullisen sijoittamisen kysymykset on valmiiksi huomioitu.

1. Onko varainhoitaja allekirjoittanut PRI-periaatteet?

Allekirjoittamalla YK:n tukemat PRI-periaatteet varainhoitaja sitoutuu kehittämään omaa vastuullista sijoitustoimintaansa ja raportoimaan vuosittain tästä työskentelystä julkisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sijoittaja voi edellyttää PRI-allekirjoittajalta parempaa valmiutta vastuulliseen sijoittamiseen.

2. Onko varainhoitajalla vastuullisen sijoittamisen strategia?

Vastuullisen sijoittamisen strategian laatiminen on kaiken toiminnan lähtökohta ja osoittaa sitoutumista. Mikäli tällainen strategia puuttuu, niin varsinaisia näkemyksiä, periaatteita tai käytäntöjä vastuullisen sijoittamisen tekemiselle ei ole.

3. Mitä varainhoitajan vastuullisen sijoittamisen strategia sisältää?

Miksi varainhoitaja sijoittaa vastuullisesti? Vastuullinen sijoittaminen ei ole viherpesua tai hyväntekeväisyyttä, vaan sillä haetaan sijoituksille parempaa riskienhallintaa ja lisää tuottomahdollisuuksia. Tämän ajatusmaailman tulisi näkyä myös varainhoitajan perusteluissa ja mieluiten olla osa koko sijoitustoimintaa, eikä vain yksittäisten sijoitustuotteiden markkinointia.

Mitä vastuullinen sijoittaminen käytännössä tarkoittaa varainhoitajan sijoitustoiminnassa? Sijoittaja haluaa tietää, millaiset vastuullisuusnäkökulmat eli ESG-asiat ovat mukana varainhoitajan sijoituspäätöksenteossa. Sijoittaja haluaa myös ymmärtää, miten vastuullisuusnäkökulmat käytännössä huomioidaan sijoituskohteena olevassa rahastossa. Tavallisimmat lähestymistavat ovat ESG-analyysi sekä aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen.

Millaiset vastuullisen sijoittamisen resurssit varainhoitajalla on? Sijoittaja haluaa tietää, onko varainhoitajalla riittävät resurssit ja osaaminen tehdä vastuullista sijoittamista. Koska rahastosta vastaava salkunhoitaja ja sijoitustiimi tekevät käytännön sijoituspäätökset, heillä tulisi olla mahdollisimman paljon tietoa ja osaamista ESG-asioista ja niiden merkityksestä.

4. Voiko varainhoitaja kertoa esimerkkitapauksista, joissa vastuullisuusnäkökulmat ovat vaikuttaneet sijoituspäätöksiin?

Pyytämällä konkreettisia esimerkkejä toiminnasta sijoittaja saa paremman kuvan varainhoitajan käytännöistä. Esimerkit myös kertovat, onko varainhoitajan kuvaama toiminta todellista.

5. Miten varainhoitaja raportoi vastuullisesta sijoitustoiminnasta?

Sijoittaja haluaa selvittää, kuinka usein ja missä muodossa varainhoitaja raportoi vastuullisesta sijoitustoiminnastaan. Sijoittaja voi pyytää esimerkkiraporttia. Tarkoituksena on seurata, miten varainhoitajan toiminta edistyy. Raportointiin voi sisältyä esimerkiksi sijoitusten hiilijalanjälki, ESG-pisteytys tai esimerkkejä vaikuttamiskeskusteluista.

Ensimmäiset Joutsenmerkityt sijoitusrahastot lanseerattiin lokakuussa 2017. Joutsenmerkityssä rahastossa on erittäin tiukat ESG-kriteerit. Sijoittamalla Joutsenmerkittyyn rahastoon tärkeimmät vastuullisen sijoittamisen kysymykset ovat valmiiksi huomioitu. Joutsenmerkki seuraa varainhoitajan toimintaa jatkuvasti ja varmistaa näin rahaston vastuullisuuden toteutumista sijoittajan puolesta.

Kirjoittaja Magdalena Lönnroth toimii vuonna 2017 Suomen Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtajana sekä Kirkon eläkerahaston salkunhoitajana ja vastuullisen sijoittamisen päällikkönä.