Tutkimus: Asukkaiden ympäristötietoisuus korostuu, kun kotitalolla on Joutsenmerkki

Kotitalon Joutsenmerkki saa asukkaat pohtimaan ympäristöasioita ja valitsemaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

VAV:n Kaskelantie 1:n asukkaat arvostavat Joutsenmerkittyä kotitaloaan. Näin kertoo tuore tutkimus, jossa selvitettiin asukkaiden asumiskokemuksia ja ympäristötietoisuutta.

Kyselytutkimus oli osa Metropolia ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelija Leo Leppäkosken opinnäytetyötä.

– Halusimme tutkimuksen avulla selvittää, miten kotitalon Joutsenmerkki näkyy asukkaiden suhtautumisessa ympäristöasioihin. Oli hienoa huomata, että asuintalossa tehdyt ratkaisut tukevat ympäristöystävällisiä valintoja myös asukkaiden arjessa, toteaa VAV-konsernin toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Sisäilma ja äänieristys saavat kehuja

Vantaan Hakunilassa sijaitsevan Kaskelantie 1:n asukkaille teetetyn kyselyn tulosten mukaan ympäristöystävällisyys on tärkeä arvo Joutsenmerkityssä talossa asuville. Etenkin asuntojen sisäilma ja äänieristys saivat asukkailta kehuja. Asukkaat kokivat myös, että asuintalon hyvät kierrätysmahdollisuudet edesauttavat ympäristöystävällisten valintojen tekemistä.

Asukkaat kertoivat huomioivansa ympäristöä myös tekemiensä hankintojen yhteydessä sekä valitsemalla vähäpäästöisempiä liikkumismuotoja, kuten suosimalla julkista liikennettä tai vähäpäästöisiä autoja.

Kyselytutkimuksen avulla tarkasteltiin myös Joutsenmerkin tunnettuutta asukkaiden keskuudessa. Joutsenmerkki-brändi oli suurimmalle osalle vastaajista tuttu, mutta asuinkohteen valintaan merkillä ei ollut vaikutusta. Kyselyn myötä tietoisuus Joutsenmerkki -brändistä lisääntyi. Myös ymmärrys ympäristösertifioiduista tuotteista kasvoi.

– Joutsenmerkki tunnistetaan hyvin, mikä on hienoa. Ympäristö on ihmisille tärkeä asia ja jatkossa, kun yhä useampi asuintalo saa Joutsenmerkin, siitä saattaa muodostua kilpailutekijä myös asunnon valinnassa, Joutsenmerkin toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

VAV:n omistama ja NCC:n rakentama asuinkerrostalo Kaskelantie 1 on tällä hetkellä Suomen suurin asuinrakennus, jolla on Joutsenmerkki. Kohde valmistui vuonna 2018 ja siinä on yhteensä 127 asuntoa.

Tiukat kriteerit

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki, joka kertoo kuluttajille tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Joutsenmerkityssä tuotteessa materiaalien tulee olla turvallisia, pitkäikäisiä ja kulutusta kestäviä. Yritys voi hakea tuotteelleen Joutsenmerkkiä, joka myönnetään vain, jos tuote täyttää tiukan kriteeristön.

Joutsenmerkityn rakennuksen täytyy täyttää kriteerit rakennusmateriaalien ja energiatehokkuuden osalta. Rakennusmateriaaleissa ympäristöystävällisyys tulee ottaa huomioon koko tuotteen elinkaaren ajalta: valmistuksesta rakennusvaiheeseen ja aina loppukierrätykseen asti.

Myös sisäilmaan liittyvien kriteerien tulee täyttyä Joutsenmerkityssä rakennuksessa. Kriteereissä arvioidaan muun muassa rakennuksen radonarvoja, kosteusherkkyyttä, rakennusajan suojausta sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta.

VAV tulee rakentamaan valmistuvat talonsa jatkossakin Joutsenmerkki-kriteerit täyttävinä. Vuosittain VAV:lle valmistuu noin 350 uutta asuntoa.

Kysely kertoi myös, että kiinteistön työvaiheista ja materiaalivalinnoista kannattaa kertoa aktiivisesti asukkaille jo ennen muuttoa. Näin lisätään asukkaiden ympäristötietoisuutta.

Tutustu koko tutkimukseen: Joutsenmerkityn asuinkerrostalon asukkaiden asumiskokemus ja ympäristötietoisuus