Ympäristömerkintä mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Ympäristömerkintä on tehnyt kaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Tällä Ympäristömerkintä haluaa edistää entistä systemaattisemmin visiotaan olla kestävän elämäntavan esikuva.

Sitoumus2050 on valtioneuvoston kanslian sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

Samalla se on konkreettinen työkalu. Toimenpidesitoumuksella yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat omalla toiminnallaan edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista. Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki haluavat toimia entistä systemaattisemmin vastuullisuuden eteen ja näin ollen sitoutuvat kahteen toimenpidetavoitteeseen.

Oman toiminnan vastuullisuus

Ympäristömerkintä sitoutuu pienentämään omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja edistämään vastuullisia sisäisiä hankintoja.

– Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin tavoitteena on vähentää kulutuksen aiheuttamaa ympäristön kokonaiskuormitusta. Haluamme omassa toiminnassamme edistää tätä vielä järjestelmällisemmin, toimitusjohtaja Riikka Holopainen kertoo.

Keskeisenä hiilijalanjäljen pienentämisessä ovat energiankulutuksen ja työmatkustuksen päästöjen vähentäminen.

Koska Ympäristömerkintä on pohjoismainen organisaatio ja ympäristökriteerit tehdään tiiviissä yhteistyössä viiden kansallisen toimiston välillä, työmatkustusta kertyy jonkin verran. Fyysiset kokoukset pyritään kuitenkin entistä useammin korvaamaan virtuaalikokouksilla ja tavoitteena on, että vuoden 2020 lentomatkailun aiheuttama hiilijalanjälki on 20 prosenttia pienempi, kuin vuonna 2019.

Energiaa kulutetaan vähemmän pienentämällä toimistovalaistuksen sähkönkulutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että loisteputkilampuista siirrytään LED-lamppuihin. Tässä tavoitteessa korostuu myös työntekijöiden henkilökohtainen vastuu, sillä valot pyritään sammuttamaan tilasta poistuttaessa. Vuoden 2020 sähkönkulutuksen tavoitellaan olevan 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Sisäisiä hankintoja tehdään entistä vastuullisemmin. Esimerkiksi toimiston kokoustarjoiluissa suositaan sertifioituja, palmuöljyttömiä, luomumerkittyjä ja kasvipohjaisia tuotteita. Kierrätystasoa parannetaan siirtymällä leasing-tietokoneisiin. Mahdollisuutta ympäristömerkityn siivouspalvelun käyttöön selvitetään ja edistetään.

Vastuullisuuden työkalu kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille

Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin tavoitteena on vähentää kulutuksen aiheuttamaa ympäristön kokonaiskuormitusta. Sitoumuksella tavoitellaan yhä vahvempaa profiloitumista vastuullisuuden työkaluna kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille.

Ulkoisen sitoumuksen tavoitteena on, että vuonna 2025:

  • Ympäristömerkit ovat edelleen tunnettuja ja arvostettuja kuluttajien keskuudessa
  • Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä Suomessa on kasvanut 15 prosentilla
  • Ympäristömerkkien hyödyntäminen julkisten hankkijoiden keskuudessa on noussut

Sitoumuksilla on myös kansainvälinen taso. Suomi toimeenpanee YK:n globaalia kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030 -toimintaohjelmaa muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta. Jokainen toimenpidesitoumus toteuttaa yhtä tai useampaa kestävän kehityksen tavoitetta. Ympäristömerkintä keskittyy erityisesti tavoitteeseen 12, joka peräänkuuluttaa vastuullista kuluttamista.

– YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vaativat toimimaan kiireellisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Kulutustottumusten muutokset ovat erittäin tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen haasteita ratkaistaessa, Holopainen toteaa.

Lue Ympäristömerkinnän toimenpidesitoumusten tarkat tiedot ja mittarit täältä ja täältä.