Krista Mikkonen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen: ”Ilmastonmuutosta ja luontokatoa ei ole peruttu”

Kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koronapandemia on pysäyttänyt maailman ja johtanut moniin nopeisiin muutoksiin arkipäivässämme. Samalla aikamme muita polttavia haasteita, ilmastonmuutosta ja luontokatoa, ei ole peruttu.

Ilmastovuosikertomuksen 2020 mukaan kotitalouksien hiilijalanjälki on jälleen kasvussa. Kulutustottumusten ja elämäntapojen muutokset ovatkin tärkeä osa ilmastotyötä. On arvioitu, että 45 prosenttia ilmastovaikutuksista tulee tuotannosta ja kulutuksesta. Ilmastoystävällisen vaihtoehdon tulisikin olla aina kuluttajalle helposti tunnistettavissa ja kohtuuhintainen.

Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki Joutsenmerkki on myös ilmastomerkki. Ilmastovaatimuksia on ollut merkin kriteereissä alusta asti ja viime vuosina niitä on lisätty. Merkki auttaa kuluttajia tunnistamaan ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, ja näin ohjaa tarjontaa ja kulutusta suuntaan, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Joutsenmerkityssä tuotteessa ja palvelussa huomioidaan energia- ja materiaalitehokkuus koko elinkaaren ajan.

Joutsenmerkki ei ole kuluttajien apuna vain päivittäistavarakaupassa, vaan se tarjoaa kestävän vaihtoehdon esimerkiksi liikkumiseen, sijoittamiseen, asumiseen, rakentamiseen, pukeutumiseen ja vapaa-ajan viettoon. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden monipuolisuus on vahvuus, joka toivottavasti laajenee entisestään tulevaisuudessa. Uusien ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kriteerien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää auttaen niin kotitalouksien kuin yritysten matkaa kohti ilmastoystävällistä arkea.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen esipuhe Joutsenmerkki ja ilmastonmuutos -julkaisusta.