Palkitut kestävän kehityksen sitoumukset 2024

Vuoden 2023 parhaat sitoumukset valittu – HUSille palkinto Ympäristömerkkisitoumuksesta

Vuoden 2023 vaikuttavimmat sitoumukset palkittiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan järjestämässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -seminaarissa. Ympäristömerkintä Suomi palkitsi HUSin Ympäristömerkkisitoumuksesta.

Kestävän kehityksen toimikunta, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtion ravitsemusneuvottelukunta sekä Ympäristömerkintä Suomi palkitsivat keskiviikkona 12.6.2024 vuoden 2023 parhaat kestävän kehityksen sitoumukset. Palkinnot jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ympäristömerkintä Suomen ylläpitämä Ympäristömerkkisitoumus on työkalu yritysten ja organisaatioiden hankintojen kehittämiseen ja sen tavoitteena on luoda pysyvästi ympäristövastuullisempia hankintakäytäntöjä huolellisen perehtymisen, suunnittelun ja toimeenpanon avulla. Sitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään tyypin I ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin, käyttöä hankinnoissaan.

Vuoden 2023 parhaan Ympäristömerkkisitoumuksen tekijäksi valittu HUS on edistyksellinen toimija ekologisesti kestävien hankintojen saralla. HUS on ottanut Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin systemaattisesti osaksi hankintojensa johtamista ja toteutusta.

– Oli hienoa saada tämä tunnustus tekemästämme Ympäristömerkkisitoumuksesta. Erityisesti ilahdutti se, että palkinnossa oli huomioitu, kuinka HUS on integroinut ympäristöön ja kestävyyteen liittyvät toiminnot, kuten ympäristömerkkien suosimisen, päivittäiseen tekemiseen aina johtamisesta kilpailutukseen ja tiimien vuosisuunnitteluun, kertoo HUSin kehittämispäällikkö Suvi Ketene.

HUSin kehittämispäällikkö Suvi Ketene on ylpeä siitä, kuinka kestävyys on integroitu päivittäiseen tekemiseen.

Sitoumuksilla kohti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä

Sitoumus2050-palveluun tehdyt vapaaehtoiset kestävyyssitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan ja sen yhteistyökumppanien keino kutsua kaikki mukaan edistämään kestävää kehitystä. Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen laajan joukon kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia edistäviä sitoumuksia ja ministeriöiden ja toimialojen välisiä green deal -sopimuksia.

Tilaisuudessa palkitut sitoumukset edistävät toiminnallaan muutosta kohti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Tunnustuksen saivat HUSin lisäksi Joutsenmerkitty Tampere-talo, Jyväskylän kaupunki, Helsingin kaupunki, Skanska ja K-ryhmä kahdessa sitoumuskategoriassa.

– Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitos sitoutumisestanne kestävän kehityksen edistämiseen. Palkitut sitoumukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kestävää kehitystä voidaan edistää käytännönläheisesti ja monipuolisesti, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Kaikkiin sitoumuksiin ja green dealeihin voi tutustua Sitoumus2050-palvelussa. Samalla voit tehdä oman kestävän kehityksen sitoumuksen.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä globaalisti vuosina 2016–2030. Sitoumus2050 on verkkopalvelu, jossa kaikki yhteiskunnan toimijat voivat tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia tavoitteiden edistämiseksi omassa toiminnassaan.