Voisivatko Suomen kunnat ottaa mallia Kööpenhaminan hankintapolitiikasta?

Kööpenhaminan uusi, ympäristöystävällisempi hankintapolitiikka astui voimaan marraskuun alussa. Sen perusteella Kööpenhamina hankkii entistä enemmän ympäristömerkittyjä tuotteita. Tämä olisi mahdollista myös meidän pääkaupungissamme ja muissakin kaupungeissa.

Kööpenhamina on jo hankkinut siivouspalvelut, puuvillavaatteet ja leivinpaperit Joutsenmerkittyinä tai EU-ympäristömerkittyinä. Nyt ympäristömerkittyjen tuotteiden hankinta laajenee toimistokalusteisiin ja leluihin.

Kööpenhaminan pormestari Frank Jensen näkee, että vihreä hankintapolitiikka on tärkeä askel kohti entistä kestävämpää kuntaa.

Kööpenhaminan kunta ostaa vuosittain yli 300 miljoonalla kruunulla (noin 40 miljoona euroa) tuotteita ja palveluita, jotka voisivat potentiaalisesti olla Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä. Kunnalla on siten mahdollisuus motivoida sekä toimittajia että valmistajia kehittämään, tuottamaan ja tarjoamaan ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Suomen kunnat on haastettu

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat haastaneet Suomen kunnat tekemään kestäviä hankintoja. Uusi hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa.

Vastuullisuusmerkkien tekemän tutkimuksen (kevät 2016) mukaan alle puolella kunnista on yleisiä vastuullisuuteen liittyviä ohjeita, jotka on kirjattu hankintaohjeistukseen. Hankintabudjetin koetaan vaikeuttavan eniten vastuullisten tuotteiden hankintaa. Kunnat kaipaavat tietoa ja koulutusta vastuullisten hankintojen osuuden lisäämiseksi.

Tutkimuksen mukaan asukkaat haluavat kuntien olevan vastuullisia ja hankintojen merkitykseen uskotaan vahvasti. Neljä viidestä asukkaasta on sitä mieltä, että kuntien tulee huomioida ja minimoida sekä ihmisoikeus- että ympäristöriskit hankinnoissaan. Seitsemän kymmenestä haluaa tietää, miten oman kunnan hankinnoissa vastuullisuus huomioidaan. Naiset ovat hankinta-asioissa vaativampia kuin miehet.

Kööpenhamina neuvottelee vuosittain Tanskan Ympäristömerkinnän kanssa uusista tuote- ja palveluryhmistä, jotka se voisi ottaa osaksi hankintapolitiikkaansa. Kunpa tämä päivä koittaisi vielä Suomessakin!

Kirjoittaja Minna Kinnari toimii Ympäristömerkinnän markkinointipäällikkönä.