Joutsenmerkityt pehmopaperit - kuvituskuva

Uudet kriteerit pehmopapereille – Joutsenmerkki auttaa edelläkävijöitä erottumaan ja nostaa rimaa koko alalle

Joutsenmerkittyjen pehmopaperien kriteerit uudistettiin ilmasto edellä. Tuotannon energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen raja-arvoja on tiukennettu, eikä fossiilista öljyä tai hiiltä sallita. WC- ja talouspaperit ovat paljon kulutettuja ostoskorien vakiotuotteita, ja siksi pienilläkin valinnoilla on kokoaan suurempi merkitys.

Pohjoismaissa kulutetaan lähes 20 kiloa pehmopaperituotteita henkilöä kohden joka vuosi. Määrä on maailman kärkeä, vaikka esimerkiksi yhdysvaltalaisiin verrattuna pohjoismaiset kuluttajat käyttävätkin paperia säästeliäämmin.

Monet pehmopaperituotteet ovat kuitenkin arjen perustarpeita, joiden kulutusta on hankala vähentää. Siksi on tärkeää tehdä tuotannosta kestävämpää.

Kaupan hyllyltä ympäristölle hyvän valinnan on jo pitkään tunnistanut Joutsenmerkistä. Joutsenmerkittyjä pehmopapereita on ollut markkinoilla 90-luvulta asti.

Tänään myytävä Joutsenmerkitty wc-paperi ei kuitenkaan ole sama tuote kuin vuosikymmeniä sitten. Merkin kriteerejä päivitetään säännöllisesti, esimerkiksi teknologian ja markkinatilanteen kehityksen mukaisesti. Nyt julkaistu pehmopaperien kriteeriversio on jo Joutsenmerkin kuudes.

– Uudet kriteerit haastavat paperintuottajia kehittymään. Vaatimukset ovat kunnianhimoisia, mutta edelläkävijöiden toteutettavissa. Se on aina Joutsenmerkin kriteerikehityksen lähtökohta, Ympäristömerkintä Suomen pohjoismainen ympäristöasiantuntija Niina Tanskanen sanoo.

Uudet kriteerit noudattelevat aiemmista versioista tuttuja periaatteita, mutta vaatimustasoa on nostettu kautta linjan.

Jäljitettävät raaka-aineet ja energiatehokas tuotanto

Maailmanlaajuisesti pelkästään wc-paperin tuotantoon käytetään vuosittain paitsi satoja miljoonia puita, myös miljoonia tonneja öljyä.

Joutsenmerkityissä paperituotteissa kaikkien kuituraaka-aineiden on oltava jäljitettäviä ja vähintään 70 prosenttia on hankittava sertifioiduista metsistä tai kierrätettynä. Uusissa kriteereissä myös energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen raja-arvoja on jälleen tiukennettu, tällä kertaa vähintään 20 prosenttia edelliseen versioon verrattuna. Fossiilisen öljyn ja hiilen käyttö säännöllisessä energiantuotannossa on kielletty.

Näin ohjataan tuottajia vähentämään energiankulutustaan ja suosimaan kestävämpiä, uusiutuvia energianlähteitä.

– Vaikka esimerkiksi yhden wc-paperirullan päästöt ovat pienet, näitä tuotteita kuitenkin kulutetaan paljon sekä kodeissa että julkisissa tiloissa. Joutsenmerkin selkeät raja-arvot ja tarkat vaatimukset varmistavat, että kuluttajat ja hankkijat voivat valita luotettavasti vähäpäästöisemmän vaihtoehdon, Tanskanen sanoo.

Joutsenmerkki edistää myrkytöntä kiertotaloutta

Kriteereissä kiinnitetään paljon huomiota myös kemikaaliturvallisuuteen, sillä pehmopaperituotteet ovat usein kosketuksissa ihoon tai elintarvikkeisiin. Tuotantokemikaalit kuormittavat myös ympäristöä.

– Joutsenmerkki edistää myrkytöntä kiertotaloutta. Se tarkoittaa, ettei resurssitehokkuus saa heikentää tuotteiden laatua tai turvallisuutta. Siksi kierrätysmateriaaleista valmistetuille pehmopaperituotteille on asetettu uusia vaatimuksia. Orgaanisen fluorin sekä bisfenolien A, F ja S määrää on rajoitettu, Tanskanen kertoo.

Vaatimuksilla ehkäistään ikuisuuskemikaaleinakin tunnettujen per- ja polyfluorattujen yhdisteiden päätymistä tuotteisiin. PFAS-yhdisteet eivät hajoa luonnossa ja siksi niitä voikin löytyä epäpuhtauksina myös tuotteista, joihin niitä ei tarkoituksella lisätä. Myös muovin tuotannossa laajasti käytettyjä bisfenoleja voi päätyä paperituotteisiin. Joutsenmerkki rajoittaa kyseisten aineiden pitoisuuksia riippumatta niiden alkuperästä.

Uudessa kriteeriversiossa myös tuotepakkausten vaatimuksia on laajennettu. Kiertotaloutta edistetään esimerkiksi osittain kierrätetyillä ja ennen kaikkea helposti kierrätettävillä pakkausmateriaaleilla sekä selkeillä lajitteluohjeilla.

Näin varmistetaan, että Joutsenmerkitty tuote kuuluu ympäristön kannalta markkinoiden parhaisiin koko elinkaarensa ajalta – raaka-aineista tuotantoon ja kierrätykseen.

Joutsenmerkityt pehmopaperit pähkinänkuoressa

  • Energia- ja ilmastotehokkuus – rajoitettu energiankulutus ja pienemmät kasvihuonepäästöt. Fossiilista öljyä tai hiiltä ei sallita tuotannossa.
  • Kaikkien neitseellisten kuitujen on oltava jäljitettävissä ja peräisin valvotuista lähteistä – ja vähintään 70 % kuiduista tulee olla sertifioiduista metsistä tai kierrätettyjä.
  • Rajoituksia tuotannon päästöille ilmaan ja veteen
  • Tarkat vaatimukset tuotantokemikaalien ympäristö- ja terveysominaisuuksille