Pareto ESG Global Corporate Bond

Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ympäristö ja vastuullisuus huomioidaan niin sijoituskohteiden valinnassa kuin omistajan roolissakin.

  • Vastuullisuuskäytännöiltään vahvoja sijoituskohteita suositaan, ongelmallisimmat toimialat poissuljetaan
  • EU:n kestävän rahoituksen taksonomia huomioidaan
  • Lista omistuksista julkaistaan neljännesvuosittain, vastuullisuusraportti vuosittain

Yritys Pareto Asset Management

Yrityksen verkkosivut paretoam.com

Tuotemerkki Pareto

Lupanumero 3101 0020

Tuotetyyppi Korkorahastot

Kriteerit Sijoitusrahastot ja -tuotteet