Tampere-talo on edelläkävijä ympäristöasioissa

Tampere-talo on sitoutunut toimimaan vastuullisena edelläkävijänä ympäristöasioissa. Se sai myös ensimmäisenä pohjoismaisena kongressikeskuksena Joutsenmerkin vuonna 2014.

Kysyimme Tampere-talon kiinteistöpäälliköltä Marko Koivistolta Joutsenmerkistä ja sen vaikutuksista organisaation toimintaan.

Mitä Joutsenmerkki merkitsee Tampere-talolle?

– Arvostamme Joutsenmerkkiä ja olemme siitä ylpeitä. On hienoa, että ympäristöystävällinen toimintamme on tunnustettua. Joutsenmerkin ”siipien” suojassa on hyvä jatkaa ympäristöystävällistä ajattelua ja toimintaa. Joutsenmerkin tunnettuus on myös niin laaja, että sen saajan ei tarvitse perustella tai selitellä saamaansa ympäristömerkkiä.

Miten Joutsenmerkin vaatimukset näkyvät käytännössä Tampere-talossa?

– Toimimme merkin kriteerien mukaisesti, ja se vaikuttaa aivan kaikkeen toimintaamme. Meille on tärkeää lähteä liikkeelle jo asenteista ja ajattelutavan muutoksesta. Käytännössä Joutsenmerkki näkyy mm. energia-, jäte- ja vesi- sekä hankinta-asioissa.

Mitä hyötyä olette saaneet Joutsenmerkistä toiminnan kehittämiseen?

– Esimerkiksi merkin energian- ja vedenkulutusmääritykset ovat erittäin selkeät ja ohjaavat toimintaa myös peruskorjausten suunnittelusta toteutukseen saakka.

Millaisia ympäristöparannuksia olette saaneet aikaan Joutsenmerkin hankkimisen myötä?

– Konkreettinen esimerkki löytyy Tampere-talon laajennuksesta. Kaikki uudet valaisimet ovat Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti LED-tekniikkaan perustuvia.

Onko Joutsenmerkki tukenut johtamisjärjestelmiänne?

– Totta kai. Yksi meidän arvoistamme on vastuullisuus. Ympäristövastuu on yksi sen osa sosiaalisen ja taloudellisen vastuun ohella. Kun ympäristöasiat on kirjoitettu yrityksen arvoihin, koko organisaatio sitoutuu siihen. Joutsenmerkin kriteerit ovat tuoneet ympäristöjohtamiselle entistä selkeämmät suuntaviivat.

Tampere-talon katolla sijaitsevassa kasvihuoneessa Tampere-talon ravintolan keittiömestari Kari Antila ja Ravintola Tuhton keittiömestari Heikki Kärkkäinen.

Mitä hyötyä olette saaneet Joutsenmerkistä hankintoihinne?

– Olemme saaneet ympäristömerkin kautta hyviä kumppaneita. Merkin avulla olemme pystyneet ohjaamaan kumppaniemme toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan.

Oletteko saaneet Joutsenmerkin avulla kustannussäästöjä?

– Vedenkulutuksessa vaikutus on ollut positiivinen. Jätehuollossa olemme pystyneet syventämään syntyperäajattelua ja sitä kautta saaneet koko prosessiketjuun säästöjä. Olemme vaihtaneet puhdistusaineita Joutsenmerkittyihin tuotteisiin, jotka eivät suinkaan aina ole kalliimpia kuin vastaavat ei-merkityt tuotteet. Myös pakkauskoot tuovat säästöjä. Energiankulutuksessa täytimme jo Joutsenmerkin hakuvaiheessa vaaditut raja-arvot.

Mitä hyötyä olette saaneet Joutsenmerkistä henkilökunnan motivoinnin ja sitouttamisen suhteen?

– Joutsenmerkki on meillä mukana jo perehdyttämisoppaassa, ja käymme vuosittain lävitse Joutsenmerkin asioita ympäristöhuollon koulutustilaisuuksissa.

Tampere-talon lajittelukeskus