Suomalaiset äänestäjät vaativat kuntia vaikuttamaan hankinnoilla

Vastuulliset hankinnat -kampanjan kuva.

Yhä suurempi osa suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien pitää hankkia tuotteita ja palveluja, jotka eivät polje ihmisoikeuksia eivätkä heikennä ympäristön tilaa. Yli 80 prosentin mielestä kuntien pitää näyttää esimerkkiä tekemällä vastuullisia hankintoja.

Kantar TNS:n kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista äänestää kuntavaaleissa mieluiten ehdokasta, joka tukee vastuullisia hankintoja. Vastuullisuutta vaaditaan yli puoluerajojen.

Vastuullisuusmerkit Joutsenmerkki, Reilu kauppa, Luomu ja EU-ympäristömerkki edistävät äänestäjien toiveita Vaikuta hankinnoilla -kampanjalla. Yli 500 kuntavaaliehdokasta on jo sitoutunut vastuullisiin julkisiin hankintoihin kampanjan sivuilla vastuullisethankinnat.fi.

Vastuullisuusmerkkien Kantar TNS:llä teettämässä tutkimuksessa* ilmeni, että erityisesti sosiaalisen vastuun merkitys suomalaisille on lisääntynyt viime vaaleista, jolloin vastaava tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran. Nyt 74 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kuntien tulisi suosia sosiaalisesti vastuullisia tuotteita, vaikka hinta olisi hieman korkeampi (57 % v. 2016). Ympäristövastuullisia hankintoja suosisi korkeammasta hinnasta huolimatta 69 prosenttia (64 % v. 2016).

Kuluttajien näkemyksiä julkisten hankintojen vastuullisuudesta.

Suurin osa suomalaisista haluaa myös tietää, miten vastuullisuus on oman kotikunnan hankinnoissa otettu huomioon.

Sosiaalisella vastuullisuudella tutkimuksessa tarkoitettiin työ- ja ihmisoikeuksiin sekä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä ja ympäristövastuullisuudella ympäristöön, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

– Koronapandemia, jonka juurisyyt ovat kestämättömässä kulutuksessa, pakottaa tarkastelemaan uudelleen yhteiskuntamme toimintaa. Kuntien talouden jälleenrakennus pandemian jälkeen on erinomainen paikka parantaa hankintojen vastuullisuutta ja vahvistaa kestävää kehitystä, sanovat Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen ja Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Kuntapäättäjillä on vaikutusvaltaa

Ympäristömerkintä Suomi, Pro Luomu, Reilu Kauppa ja EkoCentria muistuttavat, että kolmannen osapuolen valvomat vastuullisuusmerkit ovat myös kunnille helppo ja luotettava tapa lisätä hankintojen vastuullisuutta.

Kuntien merkitys hankintojen vastuullisuudessa on suuri, sillä kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kunnissa. Hankintojen arvo on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja.

– Kunnilla on paljon taloudellista valtaa. Kunnanvaltuutettujen vastuulla on paaluttaa, että kuntien käyttämät palvelut ja tuotteet on hankittu luonnon ja ihmisten hyvinvointia kunnioittaen, toteaa Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Vaaleihin asti käynnissä olevan Vaikuta hankinnoilla -kampanjan tarkoituksena on saada kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan edistämään vastuullisia hankintoja omassa kunnassaan.

*Kuluttajakyselyn toteutti Kantar TNS Agri Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, Reilu kauppa ry:n, Pro Luomu ry:n ja EkoCentrian toimeksiannosta. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1 104 ja se tehtiin tammikuussa 2021 sähköisenä kyselynä Kantar Gallup Forum vastaajapaneelissa. Kohderyhmään kuuluivat 18–74-vuotiaat suomalaiset.

Kuluttajien näkemyksiä kunnista vastuullisten hankintojen suunnannäyttäjinä puoluekannan mukaan.