Perhekuntoutuskeskus Luotsi Mikkelissä sai Joutsenmerkin

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty perhekuntoutuskeskus on avattu Mikkelissä. Joutsenmerkki on osoitus ekologisesta ja energiatehokkaasta rakentamisesta.

Merikratos Oy:n perhekuntoutuskeskuksen Luotsin rakensi Teijo-Talot, jonka käsialaa on myös Merikratoksen pienryhmäkoti Kaarinassa ja Hyvinkäälle avattu Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti.

Uudisrakennukselle voidaan myöntää Joutsenmerkki, mikäli se täyttää Joutsenmerkin tiukat ympäristö-, laatu- ja terveysvaatimukset. Uudisrakennuksen Joutsenmerkki-kriteeristö on sisällöltään laaja kokonaisuus, jonka tiukat energiatehokkuus- ja materiaalikriteerit ohjaavat ekologiseen ja sisäilmaltaan turvalliseen rakentamiseen.

Kriteereissä kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyviin ympäristövaikutuksiin eli tarkastelua suoritetaan materiaalien ja raaka-aineiden valmistuksen, rakennuksen valmistuksen, käytön ja kierrätyksen osalta. Kierrätys käsittää esimerkiksi rakennusvaiheen jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä, mutta myös koko rakennuksen kierrätettävyyttä. Tämä toteutuu Teijo-Talojen rakennusten osalta täysin, sillä kaikki rakennukset ovat siirtokelpoisia eli rakennus on siten kokonaisuudessaan kierrätettävissä. Kohde on myös muunneltavissa useammaksi itsenäiseksi asunnoksi pienillä muutostöillä.

– Rakentamisen laadunhallinta on ollut keskeistä Mikkelissä ja rakennusjätteistä on huolehdittu ympäristöystävällisellä tavalla. Talolle on laadittu käytön ja kunnossapidon ohjeet. Talossa on turvalliset materiaalit ja aineet, esimerkiksi Joutsenmerkityt lattiat ja sisämaalit. Talossa on mahdollista asua miellyttävästi hyvässä sisäilmassa ja vähäisellä energiankulutuksella. Leijonanosa lämmityksestä saadaan maaperän uusiutuvasta energiasta lämpöpumpun avulla, Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen selvittää.

Turvallinen ja terveellinen kuntoutumisympäristö

Merikratos pitää rakennuksen ympäristö- ja terveysvaikutuksia toiminnalleen tärkeinä, sillä rakentamisessa käytetyt materiaalit vaikuttavat rakennuksen kestävyyteen ja sisäilman laatuun. Näillä taas on vaikutusta asukkaiden ja työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Luotsi on ainutlaatuinen paitsi ensimmäisenä Joutsenmerkittynä perhekuntoutusyksikkönä myös erilaisena kuntoutumisympäristönä.

– Luotsissa toteutuu sekä kuntoutusperheiden yksityisyys ja toisaalta mahdollisuus vahvaan ympärivuorokautiseen hoivaan ja tukeen. Tämä on mahdollista, koska asunnot on sijoitettu niin, että henkilökunta on jatkuvasti saatavilla ja läsnä. Tämä tekee Luotsista turvallisen paikan kuntoutua ja lisää kuntoutustyön tehokkuutta. Perheet voivat kuntoutustyön edetessä ja tuen tarpeen vähentyessä elää asunnoissaan yhä enemmän omassa rauhassaan, koska jokaisessa asunnossa on oma uloskäyntinsä ja kaikki tarvittava kodinomaista elämää varten, Merikratoksen aluejohtaja Anna-Liisa Kovanen kuvailee.

Joutsenmerkitty rakentaminen lisääntyy

Muissa Pohjoismaissa on jo pitkään tehty Joutsenmerkittyjä rakennuksia, mutta Suomessa Joutsenmerkittyjä rakennuksia on vasta muutamia – mutta lisää on tulossa kasvavalla vauhdilla. Teijo-Talot haluaakin Joutsenmerkki-rakentamisen pioneerina vähentää rakentamisen ympäristökuormitusta ja edistää kestävää kehitystä.

– Haluamme vastata uusiin haasteisiin ja tarjota vihreätä valoa rakentamiseen. Hienointa on tarjota tätä yhdessä yhteistyökumppanin kanssa, joka tukee lasten ja lapsiperheiden turvallista ja hyvän arjen rakentumista palveluillaan. Samalla kehittämme toimintaamme kohti ympäristöystävällisempää ja hiilijalanjäljeltään pienikenkäisempää rakentamista. Joutsenmerkki-rakentaminen sopii tähän ajatusmaailmaan ja tehdasvalmisteiseen rakennuskonseptiimme erinomaisesti, Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakentamisesta vastaava projektipäällikkö Heidi Karlsson toteaa.