Painolaitos

Painotuotteiden kriteerit uudistuivat ilmasto edellä – Joutsenmerkki laajeni myös kuljetuspakkauksiin

Joutsenmerkittyjen painolaitosten ja painotuotteiden uudet kriteerit on julkaistu. Nyt myös esimerkiksi verkkokauppakuljetuksissa käytettäville pakkauksille voidaan myöntää Joutsenmerkki.

Joutsenmerkittyjen painolaitosten ja painotuotteiden kriteereissä huomioidaan tuotteiden koko elinkaari raaka-aineista valmistukseen ja kierrätykseen. Vaatimuksia asetetaan esimerkiksi painomateriaaleille, painolaitoksen energiankulutukselle, painamisessa käytettäville kemikaaleille sekä jätteiden käsittelylle ja painotuotteiden kierrätykselle.

Joutsenmerkin ensimmäiset kriteerit painotuotteille julkaistiin jo vuonna 1995. Uudessa, kuudennessa kriteeriversiossa painotetaan kiertotaloutta ja pienempiä ilmastovaikutuksia.

Pakettien määrä kasvaa

Suuri osa painotuotteiden hiilidioksidipäästöistä aiheutuu paperin valmistuksesta. Siksi aiempaa suuremman osan Joutsenmerkityn painolaitoksen käyttämästä paperista on oltava ympäristömerkittyä. Myös painolaitoksen energiankulutuksen raja-arvoja on tiukennettu.

Joutsenmerkin uusiin kriteereihin sisältyvät perinteisten painotuotteiden lisäksi myös kuljetuspakkaukset. Suomessa lähetetään jo noin 100 miljoonaa pakettia vuodessa, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Samalla kuluu suuret määrät pakkausmateriaaleja. Siksi vähemmän ympäristöä kuormittaville pakkausmateriaaleillekin on tarvetta.

Joutsenmerkki voidaan myöntää vain paperista valmistetuille pakkauksille eli esimerkiksi paperipusseille tai pahvilaatikoille. Paperin, pahvin tai kartongin on oltava Joutsenmerkittyä tai Ympäristömerkinnän tarkastamaa. Pakkauksen on oltava myös helposti kierrätettävä: teippien ja kiinnikkeiden määrää on rajoitettu ja esimerkiksi laminointi on kielletty.

Joutsenmerkitty painolaitos

  • Vähintään 60 % painolaitoksen vuosittain käyttämästä paperista on tarkastettua tai ympäristömerkittyä paperia (aiemmin 25 %).
  • Vaatimuksia myös muille painomateriaaleille kuten tekstiilille, muoville tai alumiinille/komposiittilevymateriaalille. Vähintään 85 % painolaitoksen muiden kuin paperimateriaalien vuotuisesta kokonaiskulutuksesta tarkastetaan – näin varmistetaan painomateriaalien jälkikäsittelyssä käytettäville kemikaaleille asetettujen vaatimusten noudattaminen.
  • Painoprosessin energiankulutusta on rajoitettu, joka auttaa pienentämään ilmastovaikutuksia.
  • Ympäristölle ja/tai ihmisille haitalliset kemikaalit on minimoitu.
  • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrää on rajoitettu.
  • Kiertotaloutta edistetään jätteenkäsittelyä ja painotuotteiden kierrätystä koskevilla vaatimuksilla.

Perusvaatimukset koskevat koko painolaitosta. Jotta Joutsenmerkkiä voi käyttää painotuotteessa, kyseisen tuotteen tulee täyttää myös muita vaatimuksia. Joutsenmerkityn painotuotteen painomateriaalin on esimerkiksi oltava 100 prosenttisesti ympäristömerkittyä tai Ympäristömerkinnän tarkastamaa. Vain Joutsenmerkitty painolaitos voi valmistaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita.

Uusia kriteerejä esitellään Ympäristömerkinnän webinaarissa 10.11.2021 klo 13-14. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu täällä.