Painolaitokset

Tuoteryhmään kuuluvat painolaitokset ja painotuotteet kuten aikakauslehdet, sanomalehdet, mainokset, esitteet, kirjat, kirjekuoret, julisteet, roll-upit ja pakkaukset.

Joutsenmerkki keskittyy painotalon ja painotuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseen sekä hyvän työympäristön edistämiseen. Muun muassa painomateriaaleille, kemikaaleille ja energiankulutukselle on tiukat vaatimukset. Vaatimuksilla edistetään kiertotaloutta ja varmistetaan painotuotteiden soveltuvuus kierrätykseen sekä vähennetään raaka-aineiden kulutusta ja jätemääriä.

Vain Joutsenmerkityt painot voivat valmistaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita.

Painolaitosten ja painotuotteiden vaatimukset:

  • Kestävästi valmistetun paperin käyttö
  • Käytetään painomateriaaleja, kuten tekstiilejä, muoveja, alumiinia ja komposiittilevyjä, jotka täyttävät tiukat kemikaalivaatimukset.
  • Käytetään 100 % ympäristömerkittyjä tai tarkastettuja paperimateriaaleja.
  • PVC on kielletty Joutsenmerkityissä painotuotteissa.
  • Raja-arvot energiankulutukselle
  • Painotuotteiden valmistuksessa sekä kirjojen sidontakemikaaleissa käytettyjen kemikaalien ympäristö- ja terveysominaisuudet. Muun muassa karsinogeenisille, lisääntymiselle vaarallisille ja geneettistä perimää vahingoittaville aineille on tiukat vaatimukset.
  • Halogenoitujen orgaanisten ja fluorattujen aineiden käyttö on kielletty.
  • Raja-arvot kemikaalien VOC-yhdisteille.
  • Dokumentaatio, että musteet, värit, liimat ja lakat eivät aiheuta ongelmia painotuotteiden siistauksessa ja kierrätyksessä.
Versio 6.1 Voimassa 16.03.2021 - 31.12.2026

Kriteeridokumentit

Taustadokumentti

Laskenta-arkki

Paperituotteiden perus- ja kemikaalimoduuli

Lausuntoyhteenveto

Aikaisemmat painolaitosten kriteeridokumentit

Aikaisemmat perus- ja kemikaalimoduulit

Joutsenmerkin maksut

Ensimmäinen hakemus: 3 000 €/tuotantopaikka
Uusintahakemus:           1 500 €/tuotantopaikka

Laajennukset ja muutokset tuntiveloituksena:

< 4 h: 375 €/h
< 8 h: 750 €/h
≥ 8 h: 1 500 €
Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta. Sekä hakijan että valmistajan on oltava mikroyritys.

Pohjoismaiden ulkopuolisten matkojen tarkastuskäyntimaksut:

Eurooppa 1 500 € , muu maailma 2 500 €.
Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Vuosimaksu:
a) Kun paperinkulutus on alle 2000 tonnia vuodessa:
Vuosimaksu lasketaan kertomalla käytetty paperitonnimäärä arvolla 1,5 €/tonni.

b) Kun paperinkulutus on yli 2 00 tonnia vuodessa:
Vuosimaksu lasketaan kertomalla paperit onnimäärä (2000) arvolla 1,5 € /tonni. Yli 2000 tonnin ylittävän paperimäärän osuus kerrotaan arvolla 0,5 €/tonni. Saadut euromääräiset summat lasketaan yhteen.

Käytetyllä paperitonnimäärällä tarkoitetaan joko luvanhaltijan tai luvanhaltijan alihankkijoiden vuosittain käyttämää paperi n kokonaismäärää tuotannossa Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ulkopuolista paperinkäyttöä ei lasketa vuosimaksuun. Mikäli painolaitoksen paperinkulutus on huomattavasti suurempaa kuin sisään ostettu paperimäärä (esim. jos käytetään asiakkaan toimittamaa paperia), voi Pohjoismainen ympäristömerkintä arvioida maksuperusteeksi koko painon käyttämän paperitonnimäärän.

Yhdessä maassa toimiva konserni voi halutessaan yhdistää tuotantopaikkojen paperinkulutukset ennen vuosimaksun laskemista.

Minimimaksu on 2 000 €/vuosi/tuotantopaikka ja maksimimaksu on
15 000 €/vuosi/tuotantopaikka.

Hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Harri Hotulainen 0400 417 884

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364