Moneksin työntekijöitä

Moneks haluaa vaikuttaa koko siivousalaan – ylläpitosiivoukselle Joutsenmerkki

Vantaalaiselle Moneks-Siivoukselle Joutsenmerkki toi lisävauhtia toiminnan kehittämiseen. Tunnetun ympäristömerkin lähestymistapa sopi erinomaisesti yrityksen arvomaailmaan ja vastuullisuustyöhön.

Siivouspalveluja Uudellamaalla tarjoavan Moneksin ylläpitosiivoukselle on myönnetty Joutsenmerkki. Ympäristömerkittyjä puhdistusaineita ja siivousvälineitä on markkinoilla jo runsaasti, mutta siivouspalveluja toistaiseksi harvemmassa. Moneks on kuudes Joutsenmerkittyä siivousta tarjoava yritys Suomessa.

Toimitusjohtaja Kai Fagerlund ja operatiivinen johtaja Jesse Leino tutustuivat Joutsenmerkkiin Puhtausala ry:n tilaisuudessa syksyllä 2022. Päätös merkin hakemisesta syntyi nopeasti, ja nyt noin vuotta myöhemmin tavoite on saavutettu. Kehitystyö myös jatkuu.

– Olimme panostaneet sosiaaliseen vastuuseen jo paljon ja halusimme myös ympäristövastuun puolelle ruista ranteeseen. Joutsenmerkin hakeminen ylläpitosiivouspalvelullemme oli hyvä koeponnistus koko organisaatiollemme ja siitä syntyi myös muita kehitysideoita. Joutsenmerkin brändi uhkuu ajattelutapaa, joka sopii meille, Fagerlund sanoo.

Puhdasta jälkeä ympäristömerkityillä tuotteilla

Siivouspalvelun Joutsenmerkki tarkoittaa monipuolista ja kokonaisvaltaista ympäristötyötä. Kriteerit ulottuvat käytettävistä siivouskemikaaleista muun muassa laadunvalvontaan, työntekijöiden perehdyttämiseen ja kuljetuksiin.

Moneksilla Joutsenmerkkiin tartuttiin innolla, eikä kymmenien vaatimusten edessä lannistuttu, vaikka työtä olikin edessä. Päävastuussa hakemisesta oli operatiivinen johtaja Jesse Leino.

– Hetken ajattelin, että mihinköhän tässä on ryhdytty, mutta nopeasti se alkoi sujua. Pisimpään varmaan meni laatuun liittyvässä dokumentoinnissa. Moni Joutsenmerkin vaatimuksista oli kuitenkin jo valmiiksi kunnossa tai suunnitelmissa, Leino kertoo.

Joutsenmerkki edellyttää muun muassa pääosin ympäristömerkittyjen siivouskemikaalien käyttöä, tarkasti annosteltuna. Moneksilla käytettävien eri siivouskemikaalien määrä on pidetty suppeana, tuotteissa on panostettu laatuun ja Joutsenmerkityt puhdistusaineet olivat jo ennestään käytössä. Myös yrityksen jälleenmyymät tuotteet ovat ympäristömerkittyjä ja mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaalista valmistettuja.

Joutsenmerkin hakemista helpotti myös, ettei Moneks käytä siivoustyössä alihankkijoita. Siivottavilla kohteilla on omat nimetyt ja asiakkaille tutut työntekijät. Lisäpalvelujen, kuten vaihtomattojen ja pesulapalvelujen, yhteistyökumppanien valinnassa painotetaan toimittajan vastuullisuutta ja ekologisuutta.

Moneksin työntekijät tulevat asiakkaille hyvin tutuiksi. Asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua.

Reiluus ja läpinäkyvyys toiminnan ytimessä

Moneks pyrkii erottautumaan niin ympäristön, yhteiskunnan kuin työhyvinvoinninkin kannalta vastuullisena toimijana. Fagerlund ja Leino haluavat vaikuttaa myös koko siivousalaan ja auttaa nostamaan sen arvostusta.

Vaikka monelle asiakkaalle ympäristöarvot ja vastuullisuus ovat erittäin tärkeitä, usein hankintapäätöksissä kaksi asiaa ovat ylitse muiden: hinta ja laatu.

– Vaikka vastuullisuuden merkitys yrityksille jatkuvasti kasvaa, tehdään valinta usein pelkästään halvimman hinnan perusteella. Tasaväkisessä kilpailutilanteessa olemme huomanneet, että avoin ja vastuullisuutta painottava tapamme toimia kääntyy meidän eduksemme, Leino sanoo.

Moneksilla pyritään edistämään sitä, että erilaiset vastuullisuusvaatimukset yleistyisivät esimerkiksi julkisten hankintojen laatukriteereissä. Fagerlund ja Leino ovat laskeneet tarjouksia julkisiin kilpailutuksiin seuratakseen niiden vaatimustason kehitystä. Heidän kokemuksensa mukaan hintataso on kuitenkin yleensä liian alhainen kannattavan, kestävästi toteutetun ja laadukkaan palvelun tuottamiseksi.

Kai Fagerlund (kuvassa oikealla) ja Jesse Leino haluavat tehdä siivousalalla merkityksellistä työtä.

Moneksin asiakaskohteet vaihtelevat tuotantotiloista toimistoihin, taloyhtiöihin ja ravintoloihin. Omille asiakkaille pyritään tekemään selväksi, mistä työn hinta muodostuu.

– Olemme avoimia myös tarjouskilpailutuksissa. Laitamme tarjouksiimme tiedoksi kokonaishinnan lisäksi muun muassa työaikatiedon, josta asiakas voi helposti laskea palvelujemme tuntihinnan, Fagerlund kertoo.

Yrityksen arvojen ja toimintatapojen ohella Moneks kertoo verkkosivuillaan avoimesti muun muassa työntekijöiden oikeuksista ja palkkauksesta. Tietoisesti valittu linja on tuntunut Fagerlundille ja Leinolle oikealta ratkaisulta.

– Palkkauksen sekä henkilöstöetujen avoimuuden taustalla on pyrkimys läpinäkyvyyteen toiminnassamme. Siivousalan työntekijöiden kannalta on ainoastaan positiivista, jos esimerkiksi kilpailevat yritykset haluavat tämän takia palkita omiakin työntekijöitään paremmin, Leino toteaa.

Kuvat: Moneks-Siivous Oy