Kiinteät polttoaineet ja sytykkeet

Tuoteryhmään kuuluu kiinteät polttoaineet ja sytykkeet: puupelletit, puupriketit, hakkeet, polttopuut, grillihiilet/grillipriketit ja sytytystuotteet. Vaatimuksia on asetettu raaka-aineille, tuotannolle ja käytölle ympäristön ja ilmaston kuormituksen pienentämiseksi sekä  maapallon luonnonvarojen säästämiseksi.

Vaatimukset sisältävät muun muassa:

·         Tuotteiden materiaalit koostuvat uusiutuvista materiaaleista.
·         Raaka-aineiden on tultava kestävästi tuotetuista ja tarkastetuista lähteistä.
·         Valmistuksen energiankulutus on rajoitettu energiatehokkuuden varmistamiseksi ja ilmastokuormituksen vähentämiseksi.
·         Energiavaatimus sisältää tiukkoja vaatimuksia fossiilisille polttoaineille niiden elinkaaren merkittävien kasvihuonepäästöjen takia.
·         Tuotteiden tulee täyttää toiminta- ja laatuvaatimukset mm. palamisominaisuuksille.

Kertäkäyttögrillejä ei voi Joutsenmerkitä.

Versio 3.4 Voimassa 06.03.2017 - 30.06.2025

Kriteeridokumentit

Täytettävät liitteet

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:                      3 000 €
Uusintahakemus:                 1 500 €
Laajennus/muutos tuntiveloituksena:

< 4 h -> 375 €
4-8 h -> 750 €
≥ 8 h -> 1 500 €

Pohjoismaiden ulkopuolisten matkojen tarkastuskäyntimaksut:

Eurooppa 1 500 € , muu maailma 2 500 €. Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta. Sekä hakijan että valmistajan on oltava mikroyritys.

Vuosimaksu on 0,3 % Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa. Minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksu on 100 000 € Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Harri Hotulainen 0400 417 884

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364