Kiertotaloutta tankkiin – Joutsenmerkitty biokaasu syntyy jätteistä ja sivuvirroista

"Moni tuntee Gasumin maakaasun maahantuojana ja tukkumyyjänä, mutta tuotamme paljon myös uusiutuvaa biokaasua. Kaikki biokaasu, jonka valmistamme liikenteen käyttöön, on Joutsenmerkittyä", kertoo Gasumin Jani Arala.

“Olemme todella ylpeitä siitä, että biokaasumme sai Joutsenmerkin vuonna 2011 ensimmäisenä ajoneuvon polttoaineena Suomessa.

Tuotamme liikennebiokaasua esimerkiksi teollisuuden sivuvirroista, kotitalouksien biojätteistä ja lietteistä. Biokaasumme on siis kestävästi tuotettua ja Joutsenmerkin uusimpien vaatimusten mukaista. Raportoimme biokaasun ympäristökuormituksesta Joutsenmerkille kattavasti. Muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä seurataan kuukausittain.

Joutsenmerkin ansiosta pysymme tarkasti perillä ympäristövaikutuksistamme ja pystymme ottamaan biokaasun koko toimitusketjun huomioon päästöjen laskennassa. Joutsenmerkin avulla pystymme osoittamaan käytännössä, että biokaasun ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin muilla polttoaineilla.

85 % pienemmät päästöt

Ympäristöystävällisyys on Gasumin asiakkaille tärkeä arvo. Se ja kotimaisuus ovat merkittäviä syitä siihen, miksi yksittäinen kuluttaja tai yritys haluaa käyttää autossaan tai raskaassa ajoneuvossaan meidän tuottamaamme biokaasua. Biokaasun käyttö on kiertotaloutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kun lasketaan polttoaineen koko elinkaaren aikaisia päästöjä raaka-aineen lähteestä käyttöön asti, biokaasun päästöt ovat 85 prosenttia pienemmät kuin bensiinillä ja dieselillä.

Päästöjen vähentäminen on todella tärkeää, sillä Suomi on valtiona sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kansainvälisiin päästövähennystavoitteisiin. Myös kuluttajien tarpeet muuttuvat, joten ympäristöystävällisen polttoaineen merkitys kasvaa.

Joutsenmerkitty biokaasu on osoitus siitä, että kuluttajat ja yritykset voivat valinnoillaan vaikuttaa tulevaisuuden liikenteen ympäristöystävällisyyteen.”

Gasum on pohjoismainen energiayhtiö, joka on erikoistunut kaasualaan ja energiamarkkinoihin. Gasum tuottaa biokaasua, tuo Suomeen maakaasua sekä jakelee nesteytettyä maakaasua (LNG). Valtio-omisteinen yhtiö työllistää noin 350 henkeä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Artikkeli on osa Joutsenmerkin vaikuttavuutta kartoittavaa julkaisua. Tutustu julkaisuun ja muihin yritystarinoihin täällä.