Kestävät julkiset hankinnat vauhdittamassa Lahden matkaa Euroopan ympäristöpääkaupungiksi

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Hiilineutraali 2025 alkaen. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden Lahti kuuluu Suomen merkittävien ympäristökaupunkien joukkoon.

Lahdella on määrätietoinen tavoite: kaupunki haluaa tehdä Suomen tunnetuksi päästöttömyyden edelläkävijänä sekä kiertotalousyhteiskuntana. Vaikka Euroopan komission ympäristöpääkaupungin nimitys kruunataan kaupungille vasta tulevana vuonna, on Lahden historiassa jo lukuisia saavutuksia ympäristön hyväksi toimimisesta.

Kaupunki ottaa ympäristön huomioon kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi jätehuollossa 97 prosenttia kotitalousjätteestä menee hyötykäyttöön, kivihiilen käytöstä on jo luovuttu täysin ja lahtelaiset kulkevat julkisen liikenteen matkat Suomen vähäpäästöisimmällä joukkoliikennekalustolla. Lisäksi kaupunkiliikkumisen innovaatiohankkeessa toteutetaan asukkaiden päästökauppa ensimmäisenä maailmassa.

Ympäristökontti torilla Ympäristöviikolla.

Ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja ovat hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Näitä aihealueita edistetään myös kestävien julkisten hankintojen avulla.

Riippumaton ympäristömerkki työkaluna

Ympäristöystävällisillä hankinnoilla hillitään kaupungin päästöjä. Lahden kaupungin hankintapäällikkö Tarinka Ringvallin mukaan riippumaton ympäristömerkki toimii kätevänä työkaluna, kun hankintoja halutaan ohjata ekologiselle polulle.

Hankintaprosessissa tarjouspyynnön vaatimukset voidaan kohdistaa tuotteiden lisäksi myös tarjoavaan sekä valmistavaan yritykseen.

– Kun tehdään laajempia hankintoja ja pidempiä puitejärjestelyjä, pyydetään yritystä usein selvittämään, onko heillä ympäristö- tai laatujärjestelmä tai molemmat, kohteesta riippuen.

Jos hankinnan kohteena olevalla toimialalla ja sen tuotteilla ei tyypillisesti ole ympäristömerkkiä tai muita sertifiointijärjestelmiä, pyydetään yleensä ympäristö- ja laatujärjestelmäselvitys.

Ympäristömerkki paperi- ja painotuotteissa on tänä päivänä pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Painatus- ja kopiointipalveluissa suositaan pääasiassa Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä.

Ympäristökasvatusta Ahtialan koulun oppilaille.

Lahdessa myös leikit leikitään vähähiilisemmin. Opetuspuolella erityisesti päiväkotien ja koulujen käyttöön on tilattu ympäristömerkittyjä leluja, pelejä ja liikuntavälineitä. Kehitettävääkin on. Opetusmenetelmät ovat murroksessa alituiseen digitalisoituvassa oppimisympäristössä. Ringvall toivoo, että esimerkiksi koulujen digitaalisissa opetusnäytöissä sekä projektoreissa olisi enemmän ympäristömerkittyjä vaihtoehtoja saatavilla. Lisäksi kouluruokailun voisi ajatella oppimistilanteena ruokahävikkiin ja sen vähentämiseen liittyen.

Vastuullisuus korostunut toiminnassa

Ringvallin mukaan hankintojen piirissä korostuu kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiva suhtautuminen. Lahden kaupunki ottaa huomioon vastuullisuuden sosiaalisen puolen etenkin laajemmissa palveluhankinnoissa esimerkiksi työllistämiseen liittyvien näkökohtien myötä.

Yritysten taholla toiminnan ympäristöystävällisyyttä pidetään enenevässä määrin jo itsestäänselvyytenä. Suuret yritykset haluavat vähentää hävikkiä, parantaa pakkausmateriaalien ominaisuuksia, käyttää uusiutuvaa energiaa ja hyötykäyttää raaka-aineet.

– Koen, että ympäristötoiminta on arkipäiväistynyt. Asiat otetaan tosissaan. Kun menet vierailulle yrityksiin, heti ensimmäisenä hehkutetaan, miten ympäristö- ja vastuullisuusasiat otetaan toiminnassa huomioon. Se on hieno muutos, Ringvall iloitsee.