Teknoksen kyltti. Kuva: Teknos

Joutsenmerkki kirittää Teknoksen maalien kehitystyötä

Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia ympäristöasioista ja ympäristömerkeistä myös maaleja valitessaan. Teknoksella Joutsenmerkki kertoo maalien laadusta, turvallisuudesta ja kestävyydestä.

Joutsenmerkki tarkoittaa, että merkin saanut tuote on ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaimmistoa. Merkin kriteerejä laadittaessa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ympäristökuormitus raaka-aineista tuotantoon, käyttöön sekä kierrättämiseen.

Joutsenmerkityn tuotteen käyttäjä voikin olla varma tuotteen laadusta, turvallisuudesta sekä kestävyydestä. Tällä hetkellä lähes 20 Teknos-tuotteella on Joutsenmerkki.

– Joutsenmerkittyihin maaleihin kohdistuvat vaatimukset koskevat niissä käytettyjä raaka-aineita. Laatuvaatimuksilla taas varmistetaan maalipinnan peittävyys ja kulutuksen kesto, jolloin uudelleen maalauksen tarve vähenee. Tuotteisiin sisällytettävät ohjeet esimerkiksi pensseleiden pesusta ja maalijätteen oikeasta hävittämistavasta pienentävät maalauksen ympäristövaikutuksia ja uudelleen suljettavien pakkausten avulla taas vähennetään maalijätettä, Teknoksen tuotepäällikkö Laura Kosonen kuvailee.

Merkin hakeminen on tarkkaa työtä

Teknoksella on jo vuosien kokemus Joutsenmerkistä. Teknoksen Joutsenmerkittyjen tuotteiden joukosta löytyy maali- ja pinnoitetuotteita niin sisä- kuin ulkopinnoillekin. Esimerkiksi puutalon ulkoverhoukseen tarkoitettu NORDICA CLASSIC -talomaali ja sisämaalisarja BIORA ovat osa Teknoksen Joutsenmerkki-perhettä.

Merkkiä haetaan prosessilla, jolla varmistetaan, että tuote täyttää merkille asetetut kriteerit. Pinnoite- ja maalituotteiden hakuprosessi sisältää tuotekoostumuksen tarkistamisen, dokumentaation, päästömittaukset, kulutuksenkestotestit sekä Joutsenmerkkiä hallinnoivan Ympäristömerkinnän auditoinnin.

– Käytämme Joutsenmerkkiä, sillä se on arvostettu ja tunnettu merkki, jolla on korkeat laatuvaatimukset. Prosessissa hyväksytämme muun muassa maalin jokaisen raaka-aineen erikseen, mikä voi tarkoittaa yhden tuotteen kohdalla erillistä hyväksyntää jopa kymmenille raaka-aineille. Lisäksi vastuullisuutta vaaditaan myös toimitusketjultamme, sillä tarvitsemme jokaiselta toimittajaltamme erillisen vakuutuksen raaka-aineen vastuullisuudesta, Kosonen kertoo.

Joutsenmerkin kriteereissä ulkomaalit sisältyvät kemiallisten rakennustuotteiden tuoteryhmään. Sisämaaleille on omat kriteerinsä.

Ajantasaista laatua ja kestävyyttä

Joutsenmerkin vaatimuksia päivitetään noin 3–5 vuoden välein uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Kun kriteerejä kiristetään, luvanhaltijoiden on myös haettava merkkiä uudestaan uusien kriteerien mukaan.

– Työ tuotteiden turvallisuuden ja kestävyyden eteen ei siis pääty Teknoksella siihen, kun merkki on myönnetty, vaan jatkamme tuotteidemme kehittämistä ajassa muuttuvien kriteerien mukaisesti. Tämä myös kirittää jatkuvasti tuotekehitystämme kehittämään tuotteita edelleen.

Tarvittaessa Joutsenmerkin kriteerejä päivitetään esimerkiksi EU:n kemikaalilainsäädännön muuttuessa. Joutsenmerkki pyrkii ennakoimaan muutoksia ja merkin vapaaehtoisuus mahdollistaakin Joutsenmerkityille tuotteille lakeja ja asetuksia tiukempien vaatimusten asettamisen.

– Joutsenmerkkiä voidaankin pitää edelläkävijänä. Joutsenmerkki tuotteissamme kertoo, että ne ovat ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaita ja edistävät kestävää kehitystä. Siksi me Teknoksella pidämme tärkeänä hyödyntää merkkiä, Kosonen summaa.