Pyykinpesuaine

Joutsenmerkki edistää muovipakkausten kierrätystä

Joutsenmerkin kriteerit helpottavat pakkausten kierrättämistä ja voivat siten auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä. Tanskassa tutkittiin, miten Joutsenmerkittyjen pyykinpesuaineiden vaatimukset käytännössä vaikuttavat muovin kierrätykseen.

Energia- ja ympäristöasioihin erikoistuneen konsulttiyhtiö Viegand Maagøen selvityksen mukaan Joutsenmerkin vaatimukset tekstiilien pesuaineiden ja tahranpoistoaineiden pakkauksille ovat hyvin linjassa kiertotalouden periaatteiden kanssa.

Joutsenmerkki edellyttää muun muassa, että jäykkien muovipakkausten materiaalista vähintään 50 prosenttia on kierrätettyä ja pakkaukset myös suunnitellaan helposti kierrätettäviksi. Näin merkki auttaa varmistamaan, että pakkaukset lajitellaan oikein ja kierrätysmateriaalin laatu pysyy korkeana, jotta sitä voidaan hyödyntää helpommin jatkossakin.

Kiertotalouden edistäminen auttaa myös pienentämään ilmastovaikutuksia. Selvityksen mukaan jokainen kierrätetty muovikilo voikin säästää 1,5–2,7 kg hiilidioksidipäästöjä verrattuna muovin energiapolttoon.

Muovin kierrätyksessä vielä paljon varaa parantaa

Vaikka muovia lajitellaan kierrätettäväksi yhä enemmän, keskimäärin alle puolet Pohjoismaissa kerätystä muovista käytännössä päätyy kierrätykseen – suuri osa siis poltetaan energiaksi. Kierrätystä voivat hankaloittaa esimerkiksi monesta eri materiaalista koostuvat pakkaukset ja pakkausten värit.

Joutsenmerkin pakkausvaatimukset tukevat kiertotaloutta monesta eri näkökulmasta. Se tarkoittaa vaatimuksia esimerkiksi muovilajeille, väriaineille ja etiketeille. Myös metalliosien ja silikonin rajoitukset helpottavat kierrätystä.

Muovipakkausten kierrätys Pohjoismaissa

Selvityksessä perehdyttiin muovin kierrätykseen Pohjoismaissa sekä Joutsenmerkittyjen pyykinpesuaineiden pakkausvaatimuksiin kattavan kirjallisuuskatsauksen ja alan toimijoiden haastattelujen avulla.

  • 1,5–2,7 kg vähemmän CO2-päästöjä, kun kilo muovia kierrätetään materiaalina
  • Pohjoismaissa alle puolet muovijätteestä lajitellaan kierrätykseen
  • Alle 20 % kaikesta kerätystä muovista hyödynnetään kierrätysmateriaalina
  • Keskimäärin 44 % lajitellusta muovista onnistutaan kierrättämään
  • Joutsenmerkin muovipakkauksille asettamat vaatimukset tukevat kiertotaloutta