Viikattua puhdasta pyykkiä

Valitse työvaatteiden pesuun Joutsenmerkitty tekstiilipalvelu – tutkitusti pienemmät hiilidioksidipäästöt

Työvaatteiden pesu Joutsenmerkityssä pesulassa vähentää hiilidioksidipäästöjä ainakin 27 prosenttia verrattuna tavanomaiseen pesulaan. Todennäköisesti päästövähennys on vielä suurempi, sillä tanskalaisessa selvityksessä huomioitiin vain päästöjen kannalta keskeisimmät vaatimukset.

Tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren ja monet eri ympäristövaikutukset huomioiva Joutsenmerkki on tehokas työkalu kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Joutsenmerkityn tekstiilipalvelun ilmastovaikutus on nyt myös laskettu.

Uuden tutkimuksen mukaan Joutsenmerkityssä pesulassa saavutetaan 27 prosentin päästövähennys verrattuna työvaatteiden pesuun tavanomaisessa pesulassa. Yhtä pyykkikiloa kohden hiilidioksidipäästöt vähenevät 175 grammaa. Laskelma perustuu vain hiilidioksidiin keskittyvään elinkaariarviointiin.

– Varovaisestikin laskettuna työvaatteiden pesun hiilidioksidipäästöt vähenevät lähes kolmanneksen. Tämä on hyvä muistutus siitä, että Joutsenmerkki on myös ilmastomerkki, sanoo Karin Bergbom, Joutsenmerkin kriteeripäällikkö Ympäristömerkintä Suomelta.

Päästöjen väheneminen johtuu ensisijaisesti Joutsenmerkin asettamista rajoituksista energiankulutukselle ja kasvihuonepäästöille. Laskelmassa huomioitiin myös vedenkulutus.

Pyykkiä pestään paljon – siksi päästöjäkin voidaan vähentää reilusti

Mitä useampi yritys ja julkinen hankkija valitsee työvaatteiden pesuun Joutsenmerkityn pesulan, sitä suurempi ilmastohyöty saavutetaan. Selvityksen mukaan 92 tanskalaisessa kunnassa pestään 2 750 tonnia työvaatteita vuodessa, josta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä Joutsenmerkityt pesulat vähentäisivät siis jopa 480 tonnilla.

Jos mukaan laskettaisiin myös muut tekstiilit kuten pyyhkeet ja terveydenhuollon vuodevaatteet, säästöt olisivat vielä suurempia.

Joutsenmerkillä on myös useita muita ilmaston ja ympäristön kannalta merkittäviä vaatimuksia, joita ei ole huomioitu laskelmassa.

Päästövähennys todennäköisesti vielä suurempi

Esimerkiksi Joutsenmerkityissä pesuloissa käytettäville kemikaaleille ja kloorille on tiukat rajoitukset. Myös kuljetuksille on vaatimuksia: kuljettajia on koulutettava ympäristöystävällisistä ajotavoista ja hankittavien ajoneuvojen on täytettävä uusimmat päästöluokitukset.

Merkin kriteerit koostuvat kaikille hakijoille pakollisista vaatimuksista sekä pistevaatimuksista, joista on kerättävä tietty minimipistemäärä. Pesula saa esimerkiksi hakemuksessa pisteitä, jos energiankulutus on selvästi Joutsenmerkin pakollista vaatimustakin alhaisempi. Se luonnollisesti vähentää päästöjäkin entisestään.

Tanskalainen energia- ja ympäristöasioihin erikostunut konsulttiyhtiö Viegand Maagøe on tehnyt laskelman Joutsenmerkittyjen tekstiilipalvelujen kriteeriversion 4.0 perusteella.