Joutsenmerkityt verkkokauppakuljetukset - toimitustavat verkkokaupan kassalla

Joutsenmerkillä nyt kriteerit myös verkkokauppakuljetuksille

Yhä useammat tuotteet hankitaan verkkokaupoista, ja samalla pakettiliikenne kasvaa vauhdilla. Joutsenmerkittyjen verkkokauppakuljetusten kriteereillä vastataan niin kuluttajien kuin kuljetusalankin toiveisiin.

Verkkokauppaostoksilla kuluttaja saa usein valittavakseen liudan erilaisia toimitustapoja. On pikatoimitusta, eri kuljetusliikkeitä ja useita vastaanottopisteitä. Mutta mistä tunnistaisi ympäristölle parhaan vaihtoehdon? Osaa toimitustavoista saatetaan markkinoidakin ympäristöystävällisinä, mutta kuluttajan voi olla vaikea tietää, mitä se oikeastaan tarkoittaa – ja voiko siihen luottaa?

Tähän tarpeeseen Joutsenmerkittyjen verkkokauppakuljetusten kriteereillä pyritään vastaamaan. Pohjoismaiden tunnetuimman ympäristömerkin monipuoliset vaatimukset varmistavat, että tuotteet toimitetaan ympäristönkin kannalta tehokkaasti.

– Monet kuljetusalan yritykset ovat jo sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutuksiaan. Lähes kaikkien kuluttajien tunnistama Joutsenmerkki luo työlle uskottavat raamit ja helpottaa hyvien vaihtoehtojen tuomista asiakkaiden ulottuville, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

Joutsenmerkkiä voivat hakea logistiikkayritykset, jotka tarjoavat kuljetuspalveluja verkkokaupoille.

Nopein toimitus ei välttämättä ole tehokkain

Verkkokauppakuljetusten kriteereissä painotetaan kokonaisvaltaista energiatehokkuutta. Vaatimuksia on niin energiankulutukselle, käytetyille polttoaineille, kuljetusreittien optimoinnille kuin taloudellisille ajotavoillekin.

Osan kuljetusliikkeen ajoneuvoista on kuljettava fossiilisten polttoaineiden sijaan esimerkiksi sähköllä tai biokaasulla, ja osuutta on kasvatettava sitä mukaa, kun ajoneuvokantaa uusitaan. Kaikkien olemassa olevien ajoneuvojen on täytettävä viimeisimmät päästönormit.

Kuljetusreittien optimoinnissa painotetaan mahdollisimman nopean toimituksen sijaan tehokkuutta. Esimerkiksi kotiinkuljetuksen jo tuotteen tilauspäivänä lupaava palvelu voi saada Joutsenmerkin vain, jos kuljetuksissa käytetään ainoastaan sähköajoneuvoja tai lihasvoimaa.

Myös työolosuhteet ja liikenneturvallisuus on huomioitu kriteereissä. Esimerkiksi ajoneuvojen kuntoa, kuljettajien lepoaikoja ja ajonopeuksia on seurattava järjestelmällisesti.

Joutsenmerkityt verkkokauppakuljetukset pähkinänkuoressa

  • Energiankäytön rajoitukset kuljetuksille
  • Sähkö-, vety- tai biokaasuautojen osuus yrityksen nykyisessä ajoneuvokannassa sekä osuuden lisääminen tulevaisuudessa
  • Valvotut työolosuhteet
  • Tilavuuteen perustuva hinnoittelu kuljetusliikkeen ja jälleenmyyjän välillä – kannustaa käyttämään tehokkaita pakkauksia
  • Saman päivän toimituksia on rajoitettu – enemmän aikaa toimitusketjun optimointiin

Verkkokauppakuljetusten kriteerit on kehitetty osana Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävä elämäntapa -hanketta, jonka tavoitteena on helpottaa kuluttajien kestävämpiä valintoja.