If Vakuutukselle kunniamaininta Ympäristömerkkisitoumuksesta

Sitoumus2050-palvelussa tehtyjä vaikuttavimpia sitoumuksia palkittiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 30-vuotisjuhlavuoden päätapahtumassa. Ympäristömerkintä Suomi myönsi If Vakuutukselle kunniamaininnan vuoden lupaavimmasta Ympäristömerkkisitoumuksesta.

Ympäristömerkkisitoumus on työkalu yritysten ja organisaatioiden hankintojen kehittämiseen ja sen tavoitteena on luoda pysyvästi ympäristövastuullisempia hankintakäytäntöjä huolellisen perehtymisen, suunnittelun ja toimeenpanon avulla. Sitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään tyypin I ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin, käyttöä hankinnoissaan.

If Vakuutuksen kunniamainintaa perusteltiin vahvalla sitoutumisella Joutsenmerkittyjen ja EU-ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden hankintaan sekä niiden edellyttämiseen myös yhteistyökumppaneilta aina, kun se on mahdollista. Vakuutusyhtiö If on laatinut perusteellisen suunnitelman, jotta tämä tavoite myös täyttyy, ja toimenpiteitä on edistetty aktiivisesti. If on kiinnittänyt kokonaisvaltaisesti huomiota Ympäristömerkkisitoumuksen noudattamiseen aina suuremmista linjoista pienempiin yksityiskohtiin, kuten harvinaisempiin hankintoihin.

– If Vakuutus on osoittanut omaksuneensa Ympäristömerkkisitoumuksen ydinajatuksen esimerkillisesti niin hankintojen kuin sidosryhmien kanssa käytävän dialogin osalta, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen toteaa.

If Vakuutuksen palvelupäälliköt Petri Aarnio ja Lydia Kanervo olivat vastaanottamassa kunniamainintaa.

Kunniamainintaa vastaanottamassa olleet If Vakuutuksen palvelupäälliköt Petri Aarnio ja Lydia Kanervo toivat puheenvuoroissaan esiin, kuinka kokonaisvaltaisesti vastuullisuus on otettu huomioon koko yhtiössä erityisesti hankinta- ja toimitilapuolella. Ympäristömerkintä Suomen kanssa tehdyn pitkän yhteistyön seurauksena Ympäristömerkkisitoumus oli heille luonnollinen jatkumo.

– Kun lähdimme tekemään tätä Ympäristömerkkisitoumusta, meidän piti alkaa kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että hankinnat ovat Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä. Tuotteita olikin enemmän tarjolla kuin osasimme odottaa. Se on avannut silmiämme sekä lisännyt keskustelua eri toimittajien kanssa, sillä edellytämme myös heiltä näitä ympäristömerkkejä. Haluamme ylläpitää ja edistää sitoumustamme jatkossa, sekä olla esimerkkejä myös muille yrityksille siinä, miten vastuullisuutta voi toteuttaa, Aarnio kertoo.

– Sisäisten palveluiden yksikkönä kävimme läpi kaikki palvelumme ja sitoutimme myös meidän kollegamme tähän prosessiin, jotta jokainen pystyisi pitämään huolta siitä, että omat palvelumme ovat ympäristömerkittyjä tai vähintään ympäristöystävällisiä, Kanervo lisää.

Vaikuttavimmilla sitoumuksilla edistetään sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä

Ympäristömerkkisitoumus on Sitoumus2050-palvelun uusin sitoumustyyppi. Palvelu on kestävän kehityksen toimikunnan ja sen yhteistyökumppanien keino kutsua kaikki mukaan edistämään kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen laajan joukon kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia edistäviä sitoumuksia ja ministeriöiden ja toimialojen välisiä green deal -sopimuksia. Sitoumus2050.fi-sivusto on valtioneuvoston kanslian ylläpitämä palvelu, jossa voi osallistua kansallisen kestävän kehityksen linjauksen toteuttamiseen sitoutumalla erilaisiin toimenpiteisiin.

– Sitoumus2050-alusta on tärkeä osa Suomen kestävän kehityksen työtä. Tämänvuotiset palkinnonsaajat edustavat hienosti yhteiskunnallista vaikuttamista kestävän kehityksen alalla, kukin omalla tavallaan, kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Eeva Furman sanoo.

Samassa tilaisuudessa kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtion ravitsemusneuvottelukunta palkitsivat vuoden 2022 parhaat kestävän kehityksen sitoumukset. Tunnustuksen saivat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Monetra Oy, Senaatti, Arla ja Yhteishyvä. Tilaisuudessa palkitut sitoumukset ovat Sitoumus2050-palveluun tehtyjä vapaaehtoisia sitoumuksia. Palkittavat edistävät toiminnallaan muutosta kohti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä.

– Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitos sitoumuksistanne. Olette mukana edelläkävijöiden joukossa. Sitoumusten avulla jokainen toimija kansalaisesta yritykseen voi asettaa itselleen vaikuttavat tavoitteet ja toimet kestävän kehityksen edistämiseksi. Erityisen ilahduttavaa on yritysten ja julkisten hankkijoiden halukkuus sitoutua vapaaehtoisiin green deal -sopimuksiin, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen summaa.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä globaalisti vuosina 2016–2030. Sitoumus2050 on verkkopalvelu, jossa kaikki yhteiskunnan toimijat voivat tehdä erilaisia vapaaehtoisia sitoumuksia tavoitteiden edistämiseksi omassa toiminnassaan.