HUS edistää hankintojensa kestävyyttä – Ympäristömerkkisitoumus yhdeksi työkaluksi

Suurimpiin julkisiin hankintayksiköihin lukeutuva HUS on tehnyt Ympäristömerkkisitoumuksen. HUS edistää virallisten ympäristömerkkien käyttöä monipuolisesti kilpailutusprosessin eri vaiheissa ja viestii samalla vastuullisuustavoitteistaan sidosryhmille.

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija ja suurimpien julkisten hankkijoiden joukkoon kuuluva HUS on allekirjoittanut Ympäristömerkkisitoumuksen 7.9.2023.

HUS edellyttää tai laatupisteyttää hankinnoissaan ISO 14024 -standardin mukaisia ympäristömerkkejä kuten Joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä tuoteryhmissä, joissa se on markkinatilanteeseen nähden tarkoituksenmukaista. Tuoteryhmien määrää on tarkoitus lisätä asteittain.

Suurena hankkijana HUS tunnistaa yhteiskunnallisen vastuunsa ja haluaa edistää niin taloudellista, sosiaalista kuin ekologista kestävyyttä.

– Keskeistä on tunnistaa ennakolta hankintojen oleellisimmat vastuullisuusriskit ja positiivisen vaikuttamisen mahdollisuudet, ja keskittää voimavarat sinne, missä vaikuttavuus on suurinta, kertoo kehittämispäällikkö Suvi Ketene HUSin hankinnoista.

Ympäristömerkittyjen tuotteiden käytön edistäminen on osa HUSin ilmastotiekartan toteuttamista. Ympäristömerkkisitoumuksella HUS myös viestii strategisia linjauksiaan ulospäin.

– Julkisella sitoumuksella välitämme sidosryhmillemme viestin siitä, että tavoitteenamme on hankkia ekologisesti kestäviä tuotteita ja palveluita, kertoo johtaja Leena Koponen HUSin hankinnoista.

Kuva: HUS/Selma Savage