Tuotetietojen tutkimista supermarketissa

EU pyrkii hillitsemään viherpesua – ympäristöväittämille ehdotetaan tiukempaa sääntelyä

Euroopan komissio on julkaissut markkinoinnin viherväitteitä koskevan direktiiviehdotuksen. Pohjoismainen ympäristömerkintä suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Ympäristöväittämien viidakko kaipaa selkeitä pelisääntöjä.

Mainonnan ympäristöväittämät eivät herätä kuluttajissa luottamusta. Esimerkiksi Joutsenmerkin pohjoismaisen kuluttajatutkimuksen mukaan vain viidesosa luottaa markkinoinnissa esitettyihin väittämiin kuten ”ympäristöystävällinen” tai ”ilmastoneutraali”.

EU-komission ja Suomen ympäristökeskuksen selvityksissä jopa puolet mainonnan ympäristöväittämistä onkin todettu harhaanjohtaviksi tai puutteellisiksi. Tähän viherväitteitä suitsivalla direktiiviehdotuksella halutaan muutosta.

– On erittäin positiivista, että viherväitteille ja ympäristömerkeille asetetaan selvät pelisäännöt. Joutsenmerkki on tyypin 1 ympäristömerkki, joka noudattaa jo kaikkia ehdotuksen perusperiaatteita. Pidämmekin tärkeänä, että Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki asetetaan direktiiviä kehitettäessä samalle viivalle, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

Ympäristömerkintä Suomi hallinnoi sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston perustamaa Joutsenmerkkiä että EU-ympäristömerkkiä.

Ehdotus korostaa tutkittua tietoa ja läpinäkyvyyttä

Harhaanjohtavien mainoslauseiden lisäksi direktiivillä halutaan vähentää riippumattomia sertifikaatteja muistuttavien, mutta hatarasti perusteltujen merkintöjen käyttöä. Jos uusia ympäristömerkkejä otettaisiin käyttöön, niiden tulisi olla tavoitteiltaan aiempaa kunnianhimoisempia ja ne vaatisivat viranomaisten ennakkohyväksynnän.

Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten todentamiselle aiotaan myös asettaa minimikriteerejä. Ympäristöväittämien on perustuttava tieteelliseen näyttöön, niissä on huomioitava tuotteen koko elinkaaren keskeiset ympäristövaikutukset ja niiden tulee olla kolmannen osapuolen todentamia.

Ympäristöministeriö pitää direktiiviehdotusta Suomen näkökulmasta tervetulleena. Suomen vaikuttamistyössä on korostettu, että direktiivissä tulee huomioida käytössä olevat luotettavat ISO 14024 -standardin mukaiset tyypin 1 ympäristömerkit kuten Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Merkkien elinkaaripohjaiset kriteerit kehitetään läpinäkyvästi ja niitä hallinnoi riippumaton kolmas osapuoli.

Ehdotusta käsitellään seuraavaksi EU:n parlamentissa ja ministerineuvostossa.