Pohjoismainen organisaatio

Pohjoismaiden ministerineuvoston kuluttajasektori perusti Joutsenmerkin vuonna 1989. Vuodesta 2006 lähtien vastuu on ollut ympäristösektorilla. Suomi, Ruotsi, Norja ja Islanti ovat olleet mukana Joutsenmerkki-yhteistyössä alusta alkaen, ja Tanska tuli mukaan vuonna 1998.

Ympäristömerkinnässä työskentelee tällä hetkellä noin 140 työntekijää kansallisissa toimistoissa Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Reykjavikissa. Joutsenmerkki-työtä tekee ammattilaisia niin kemian ja biologian kuin markkinoinnin ja viestinnän alalta.

Merkin myöntämisperusteet valmistellaan pohjoismaisissa asiantuntijaryhmissä. Eri maissa sijaitsevat sihteeristöt, Suomessa Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä, osallistuvat myöntämisperusteiden laadintaan, käsittelevät lupahakemukset, myöntävät merkin käyttöluvat sekä valvovat merkin käyttöä.

Pohjoismaisella tasolla työtä koordinoi pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta, NMN (Nordisk miljömärkningsnämnd). NMN:n jäsenet tulevat kansallisista ympäristömerkintälautakunnista. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää mm. siitä, mitkä tuoteryhmät tulevat merkinnän piiriin ja millaiset vaatimukset tuotteiden tulee täyttää.

Tutustu Joutsenmerkkiin muissa Pohjoismaissa:

Pohjoismaiden ympäristöministerit hyväksyivät Joutsenmerkille vision 2010-2015:

Joutsenmerkki on vuonna 2015 yksi tehokkaimmista vapaaehtoisista ympäristömyötäisen kuluttajapolitiikan välineistä ja tarjoaa luotettavan työkalun ympäristötietoisille kuluttajille. Joutsenmerkki saavuttaa suurella uskottavuudellaan ja markkinaosuudellaan vahvan aseman ja täten edistää muidenkin merkkien myöntämisperusteiden tiukentumista. Joutsenmerkki on yrityksille kiinnostava ja uskottava tapa käyttää ympäristöä kilpailutekijänä ja itsestään selvä valinta kuluttajille, joilla on korkeat ympäristö- ja laatuvaatimukset. Kuluttajat ovat tietoisia Joutsenmerkkiin sisältyvistä tiukoista ilmastokriteereistä. Joutsenmerkkiin lisätään ympäristökriteerien lisäksi vähitellen myös muita kestävän kehityksen kriteerejä.