Fondita Fund Management Company Ltd

Fondita Rahastoyhtiö Oy on itsenäinen rahastoyhtiö, jolla on kahdeksan osakerahastoa. Fondita on vuonna 2010 allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Pyrimme toimimaan vastuullisesti sekä omassa liiketoiminnassamme että hallinnoitavien sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (ESG-asiat) huomioimista.