Ålandsbanken

Ålandsbanken Rahastoyhtiö on aktiivinen varainhoitaja, joka sijoittaa laatuyrityksiin, jotka on kohtuullisesti arvostettuja. Korkea kannattavuus, vahva tase ja kassavirta ovat meille tärkeitä avainlukuja. Suljemme pois tietyillä arkaluonteisilla aloilla toimivia yrityksiä ja valitsemme yritykset luokassa paras- metodologian mukaan. Vuodesta 2010 Ålandsbanken on noudattanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita, UN PRI:tä. Itämereen liittyvät kysymykset ovat sydäntämme lähellä.