Hotel Pommern

Joutsenmerkityissä hotelleissa ja majoituspalveluissa tehdään monipuolista ja kokonaisvaltaista ympäristötyötä.

  • Energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä
  • Jätteet lajitellaan ja niiden määrää vähennetään tehokkaasti
  • Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja

Yritys Hotel Pommern

Yrityksen verkkosivut alandhotels.fi

Tuotemerkki Ålandhotels

Tuotemerkin verkkosivut alandhotels.fi/fi

Lupanumero 4055 0487

Tuotetyyppi Hotellit

Kriteerit Hotellit ja majoituspalvelut