GreenStar Hotel Lahti

Joutsenmerkityissä hotelleissa ja majoituspalveluissa tehdään monipuolista ja kokonaisvaltaista ympäristötyötä.

  • Energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä
  • Jätteet lajitellaan ja niiden määrää vähennetään tehokkaasti
  • Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja

Yritys GreenStar Hotels Oy

Yrityksen verkkosivut greenstar.fi

Tuotemerkki GreenStar

Tuotemerkin verkkosivut greenstar.fi

Lupanumero 4055 0515

Tuotetyyppi Hotellit (Hotellit ja ravintolat)
Hotellit (Tuotteet ja palvelut yrityksille)

Kriteerit Hotellit ja majoituspalvelut