GreenStar Hotel Lahti

Joutsenmerkityissä hotelleissa ja majoituspalveluissa tehdään monipuolista ja kokonaisvaltaista ympäristötyötä.

  • Energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä
  • Jätteet lajitellaan ja niiden määrää vähennetään tehokkaasti
  • Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja

Yritys GreenStar Hotels Oy

Yrityksen verkkosivut greenstar.fi

Tuotemerkki GreenStar

Tuotemerkin verkkosivut greenstar.fi

Lupanumero 4055 0515

Tuotetyyppi Hotellit

Kriteerit Hotellit ja majoituspalvelut