Raskaana oleva voi vaikuttaa kemikaalialtistukseensa: ”Helpoimmalla pääsee, kun suosii ympäristömerkkejä”

Vaikka arjen kemikaalialtistuksessa piilee terveysriskejä, on toiminta huolehtimisen sijaan parempi ratkaisu. Joutsenmerkin haastattelemat Piia ja Aino kokevat voivansa vaivatta vaikuttamaan kemikaalialtistukseensa raskaana ollessaan.

Kemikaaleille altistuminen herättää huolestuneisuutta erityisesti raskausaikana. Raskauden aikana ihon pintaverenkierto voi lisääntyä ja näin ollen iholta saattaa imeytyä aineita verenkiertoon tavanomaista enemmän.

On kuitenkin hyvä muistaa, että altistumisesta aiheutuva terveysriski riippuu siitä, millaiselle pitoisuudelle kemikaalia käytännössä altistumme. Arjen pienillä teoilla on suuri vaikutus. Kun kemikaaleja käyttää harkiten ja tuotteita käyttöohjeiden mukaisesti, ei sen suurempaa harmia pitäisi päästä tapahtumaan.

Joutsenmerkin haastattelemat Aino ja Piia ovat jossain määrin huolestuneita kemikaalien vaikutuksista raskausaikana, mutta kokevat voivansa omalla toiminnallaan hallitsemaan kemikaalikuormituksen voimakkuutta.

Ympäristömerkki helpottaa valintaa

Kulutustottumukset ovat keino vaikuttaa altistumiseen. Toista lastaan odottava Aino kokee kemikaaliviidakossa suunnistamisen onnistuvan parhaiten tietoisemmalla kuluttamisella. Kaupassa tuotetiedot lukemalla ja ympäristömerkittyjä tuotteita suosimalla pääsee jo pitkälle.

– Kun ostan pesuaineita, shampoota tai milloin mitäkin, niin huomioin sen, mitä merkkejä tai sertifikaatteja tuotteelle on myönnetty. Ne vaikuttavat ostopäätökseen.

Kun pelkästään ihmisen tuottamia synteettisiä kemikaaleja on maailmassa noin satatuhatta ja uusia kehitetään koko ajan, on kaikkien aineiden vaikutuksia lähes mahdotonta tuntea. Perehdyttävää siis riittäisi, mutta Aino kokee helpoimmaksi sen, että valitessaan ympäristömerkityn tuotteen voi luottaa siihen, että tärkein selvitystyö on kuluttajan puolesta jo tehty.

– Sitä ei koskaan tiedä, että mitkä aineet päätyy sikiöön asti. Tietysti voisi enemmänkin tutkia asiaa, mutta helpoimmalla pääsee kun suosii ympäristömerkkejä.

Vähemmän on enemmän

Ensimmäistä lastaan odottava Piia pyrkii välttämään ylimääräistä altistusta. Hän luopui heti raskauden alussa turhien altistavien aineiden kuten hiusvärien ja ylimääräisen kosmetiikan käytöstä.

– Kemikaalien mahdollinen vaikutus sikiöön ja sen myöhempään elämään huolestuttaa. Siksi en halua heti lähdöstä altistaa sellaisilla asioilla, jotka eivät ole pakollisia.

Kosmetiikan suhteen vähemmän on enemmän. Kaikkien kosmetiikassa esiintyvien kemiallisten aineiden ja yhdisteiden turvallisuudesta raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa, joten käyttöä suositellaan pitämään kohtuullisena. Kosmetiikan tarpeettomia aineita, kuten hajusteita, olisi hyvä välttää.

– En käytä paljoakaan meikkejä. Mitä vähemmän itseensä lotraa erilaisia aineita, sitä vähemmän se taas kuormittaa terveyttä ja ympäristöä, Piia perustelee.

Piia pyrkii välttämään turhia kemikaalialtistuksia.

Myös kemikaalien arkikäytöstä aiheutuvat ympäristöriskit mietityttävät. Ainoa askarruttaa etenkin kemikaalien vesistövaikutukset ja se, kuinka haitalliset aineet saadaan käyttövesistä pois. Siinäkin mielessä hän suosii Joutsenmerkittyjä tuotteita, sillä ne takaavat tiukat vaatimukset hajoavuudelle, biokertyvyydelle ja mikromuoveille.

Lisätietoa Joutsenmerkin kriteereistä kosmetiikalle löydät täältä ja pesuaineille täältä. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset kemikaalit on kielletty myös esimerkiksi hygieniatuotteissa.