Mistä on Joutsenmerkitty talo tehty?

Miltä kuulostaisi, jos voisit asua talossa, jossa kaikkien käytettyjen rakennusmateriaalien sisällöt olisi käyty tarkasti läpi?

Tuotteiden sisällöt olisi tarkistettu ja hyväksytty ennen niiden käyttöä. Voisit luottaa siihen, että rakennusmateriaalit ovat läpäisseet tavanomaista tiukemman seulan, jolla on varmistettu, etteivät ne sisällä esimerkiksi lisääntymisterveyttä tai hormonitoimintaa häiritseviä aineisosia.

Materiaalina talossa ei myöskään olisi uhanalaisista puulajeja. Kaikki rakennuksessa käytettävä puutavara olisi peräisin vain sellaisilta toimittajilta, jotka ovat pystyneet osoittamaan toimitustensa jäljitettävyyden ja puu on peräisin sertifioidusta metsästä.

Tietäisit myös talon olevan energiatehokas. Talon energiaratkaisuihin olisi panostettu ja talossa käytettäisiin myös uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi aurinkosähköä. Lisäksi talosta löytyisi energiatehokkaita kodinkoneita ja energiatehokkaita saniteettikalusteita.

Voisit olla varma siitä, että talon huoneistot saavat riittävästi päivänvaloa ja että lattioiden, ovien ja keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden formaldehydipäästöt huoneilmaan olisivat mahdollisimman pienet.

Tarkkaa dokumentointia

Jo mainittujen seikkojen lisäksi voisit luottaa siihen, että rakentajalta on vaadittu koko rakentamisprosessin ajalta kuvauksia, varmistuksia, menettelyjä ja selvityksiä siitä, että rakentaminen on tapahtunut laadukkaasti. Rakentamisen aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksestä on huolehdittu asianmukaisesti.

Lisäksi olisi luotettava kolmas osapuoli tahona, joka käy läpi ja tarkistaa kaikkiin yllä mainittuihin kohtiin liittyvän dokumentaation ja joka tekee tarkastuskäyntejä rakennustyömaalla.

Näistä on Joutsenmerkitty talo tehty.

Kirjoittaja Heidi Vaarala toimii Joutsenmerkin asiantuntijana.

PS. Suomessa on tällä hetkellä yksi valmis Joutsenmerkitty kerrostalo Järvenpäässä. Lisää taloja on rakenteilla mm. Vantaalle, Kaarinaan, Tampereelle ja Lokalahdelle. Hyvinkäälle rakennetaan Joutsenmerkkiä tavoittelevaa päiväkotia ja Kaarinassa alkavat pian pienryhmäkodin rakennustyöt.