Luonto-Liiton Malva Green: ”Hyvä ympäristösuhde on tietoa, tunnetta ja toimintaa”

Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikön mukaan Joutsenmerkki lisää ympäristötietoisuutta ja voi parhaimmillaan toimia lumipalloilmiön tavoin kannustamassa uusiin kestävämpiin valintoihin.

Malva Green luo työkseen lasten ja nuorten luontosuhteita, jotta heistä kasvaisi ympäristötietoisempia kansalaisia. Työn ulkopuolella Green toimii Ympäristömerkintälautakunnan jäsenenä. Lautakunta edistää Joutsenmerkin toimintaa Suomessa ja kokoontuu muutaman kerran vuodessa käsittelemään uusia kriteeriehdotuksia.

Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green on yksi Ympäristömerkintälautakunnan ympäristöorganisaatiota edustavista jäsenistä.

Greenin käytännön työ ympäristökasvattajana käsittää useita projekteja ja hankkeita, ympäristötietoisuutta lisääviä kampanjoita sekä kouluyhteistyötä. Myönteisten luontokokemusten tarjoamisessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti lapset, nuoret sekä perheet. Toiminnan päätavoitteena on oppiminen ja hyvänä plussana tulevat hyvinvointitekijät.

– Siinä on se kasvatuksen aspekti punaisena lankana. Tietenkin luontokokemukset ovat tärkeitä myös ihan jaksamisen ja hyvinvointivaikutusten vuoksi, ja hyvä luontosuhde puolestaan tukee positiivista toimintaa ilmaston puolesta.

Kouluissa ja kasvatuksessa

Kouluissa kestävän kehityksen teemat ovat esillä opetussuunnitelmissa varhaiskasvatuksesta lukioihin asti. Oppiaineissa ympäristökasvatus sisältyy enimmäkseen ympäristötietoon, biologiaan ja maantietoon. Opetuksen sisältö vaihtelee kuitenkin kouluittain ja paljon on myös opettajasta kiinni, mitä opetetaan ja kuinka paljon. Greenin mielestä opettajat tarvitsisivat enemmän tukea ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.

– Opetussuunnitelmien perusteet tarjoaa hyvän selkänojan ympäristökasvatukselle. Päivittäinen kasvatustyö saattaa kuitenkin olla varsin hektistä ja opettajat kiireisiä, jolloin täysin uuden kokonaisuuden omaksuminen on haastavaa. Me tarjoamme tähän tukea esimerkiksi materiaaleilla ja kouluvierailuilla.

Ympäristökasvatus ei ole vain koulun vastuulla. Tärkeässä osassa ovat myös kerho- ja leiritoiminta, järjestöjen ympäristökasvatuskampanjat sekä tietenkin vanhemmat. Vanhemmat voivat kertoa kestävistä valinnoistaan esimerkiksi ruokaostoksiin tai kodin valintaan liittyen. Vapaa-ajan luontokokemukset ovat usein pois kuluttavammasta ajanvietosta.

– Jos vapaa-aika suuntautuu niin, että vietetään aikaa yhdessä ja haetaan elämyksiä esimerkiksi luonnossa retkeillen, on se todennäköisesti pois jostain ympäristöä kuormittavammasta tavasta viettää aikaa.

Ympäristösuhde on monimuotoinen

Greenin mukaan hyvä ympäristösuhde on tietoa, tunnetta ja toimintaa sopivassa suhteessa. Ympäristöasioiden kokonaisvaltainen ymmärrys on tärkeää, sillä ilmastonmuutosta katsotaan usein liian suppeasta näkökulmasta, kuten ainoastaan kierrättämisen kannalta.

– Ekologisuutta ja kestävyyttä ei voida määritellä pelkästään yhdellä mittarilla. Vain hiilipäästöjä katsomalla luonnon monimuotoisuus jää helposti huomiotta, ja näin joudutaan ojasta allikkoon. Ilmastonmuutos on toki ihan suunnattoman tärkeä, mutta muut ympäristöasiat jäävät usein sen taustalle.

Keskustelu biopolttoaineista toimii hyvänä esimerkkinä ilmastoasioiden kapeakatseisuudesta. Greenin mukaan biotaloudessa on tiettyyn rajaan asti hyviä vaihtoehtoja, mutta jos aikomuksena on korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, mennään ainoastaan pahempaan suuntaan.

Joutsenmerkki ympäristökasvattajana

Ympäristömerkit toimivat tienviittana kestävään kulutukseen. Yksittäisen kuluttajan voi kuitenkin nykypäivän merkkiviidakossa olla vaikea erottaa paras vaihtoehto. Kun taustalla on sopiva määrä tietoa, voidaan merkeillä vaikuttaa ihmisen kulutuskäyttäytymiseen. Joutsenmerkin tunnistaessaan kuluttaja tietää merkin olevan valmistajasta riippumaton, ja voi näin päätellä kyseessä olevan yksi markkinoiden parhaista vaihtoehdoista.

Parhaimmillaan ympäristömerkki voi toimia lumipalloilmiön tavoin kestävämmän elämäntavan edistäjänä.

– Kun tekee vastuullisia valintoja jossain yhdessä asiassa, seuraavan askeleen ottamiseen on pienempi kynnys. Jos on valinnut Joutsenmerkin niin toivottavasti seuraavaksi ekoenergian kotiin tai lentomatkailun välttämisen lomalla.

Ympäristömerkeillä on tärkeä rooli myös tulevaisuudessa. Greenin mielestä on vaikea kuvitella, että maailmasta tulisi yhtäkkiä niin kestävä, että ympäristömerkintää ei tarvittaisi.