Rakennustelineet ja kerrostalo

Lausuntopyyntö Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta korjausrakentamiselle

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja koskien korjausrakentamista. Kriteeriehdotukseen sisältyvät asuin-, opetus-, toimisto- ja hotellirakennukset. Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Joutsenmerkin ensimmäiset korjausrakentamisen kriteerit julkaistiin vuonna 2017. Nyt lausunnolla oleva toisen sukupolven kriteeriehdotus sisältää useita samoja vaatimuksia kuin Joutsenmerkittyjen uudisrakennusten viimeisimmät, keväällä 2023 julkaistut kriteerit. Tästä syystä osa-alueet, joista erityisesti toivomme lausuntovastauksia, ovat hieman suppeampia.

Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Pyydämme lausuntoja viimeistään 29.10.2023.

Ladattavat dokumentit

Suomenkielinen kriteeridokumentti lisätään sivuille viikolla 39.

Mikä on muuttunut

 • Kriteereihin kuuluvat nyt hotellit ja niihin liittyvät kokoustilat nykyisten kriteerien rakennustyyppien lisäksi (pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset sekä toimistorakennukset).
 • Peruskorjausvaihetta edeltäviä selvityksiä ja kartoituksia koskeva kohta on tarkistettu vastaamaan paremmin markkinoiden käytäntöjä.
 • Kiertotalouden uudessa osiossa on uusia vaatimuksia jätteiden käsittelylle ja rakennustuotteiden uudelleenkäytölle.
 • Ilmasto-osiossa on uusia vaatimuksia suuria ilmastovaikutuksia aiheuttaville materiaaleille, kuten betonille, teräkselle ja alumiinille. Nämä ovat samanlaisia vaatimuksia kuin uudisrakennusten kriteereissä.
 • Energia-osiossa rakennuksen peruskorjauksen jälkeiselle energiankäytölle on määritelty uudet rajat ja lisätty vaihtoehtoinen vaatimus suojelluille rakennuksille. Lisäksi valaistusta ja kodinkoneita koskevat vaatimukset ovat voimassa nyt vain, kun ne ovat osa peruskorjausprojektia.
 • Kaikki sisäympäristöä koskevat vaatimukset on päivitetty. Vaatimuksia on selkeytetty, tiukennettu ja joitain uusia vaatimuksia on lisätty. Radonvaatimuksen täyttämiseksi on kolme vaihtoehtoa ja meluvaatimukseen on lisätty hotellit ja toimistorakennukset.
 • Rakennusmateriaaleihin sisältyviä kemiallisia aineita koskevia vaatimuksia on uudistettu pääasiassa kemikaalilainsäädännön muutosten vuoksi. Ehdotetaan samaa lähestymistapaa kuin uudisrakennusten kriteereissä: poikkeuksia on tarkistettu ja uusi määritelmä mahdollisesti hormonitoimintaa häiritseville yhdisteille on lisätty. Rakennustuotteita koskenut vaatimus nanomateriaaleista on poistettu, mutta sen kattaa osittain antimikrobisia lisäaineita koskeva vaatimus. Betonin lisäaineet eivät enää kuulu kemiallisten vaatimusten piiriin. Halogeenittomille kaapeleille ehdotetaan pakollista vaatimusta.
 • Kriteerit on yhdenmukaistettu EU-taksonomian ensimmäisen delegoidun säädöksen ympäristötavoitteiden ”Ilmastonmuutoksen hillitseminen” kohdan 7.2 teknisten arviointikriteerien kanssa.
 • Laadunhallintaosio on muutettu vastaamaan uudisrakennusten kriteerien laajuutta.

Tärkeimmät asiat

Pohjoismainen ympäristömerkintä toivoo kommentteja koko kriteeriehdotuksesta, mutta haluaa korostaa seuraavia kohtia:

 • Tuoteryhmämääritelmän rajaus
 • Hotellien ja kokoustilojen sisällyttäminen kriteereihin
 • Osion ”Ennen kunnostusvaihetta” yleinen rakenne. Onko se yleisen käytännön mukainen?
 • Ympäristöselvityksen laajuus – onko järkevää, että sen tulee kattaa myös rakennuksen osat, joissa epäillään olevan vaarallisia aineita/jätteitä, ja joita ei peruskorjata?
 • Vaatimus O13 Rakennusjätteen hallinta – vaadittu prosenttiosuus sekä purku- että rakennusjätteestä
 • Vaihtoehtoinen energiavaatimus suojelluille rakennuksille
 • Kolme eri vaihtoehtoa radonvaatimuksen dokumentoimiseksi
 • Valaistusta ja kodinkoneita koskevat vaatimukset koskevat vain siinä tapauksessa, että ne ovat osa peruskorjausprojektia.
 • Rajoitetumpi lähestymistapa meluympäristön vaatimuksessa toimistorakennuksissa, hotelleissa, päiväkodeissa ja kouluissa (keskittyy vain jälkikaiunta-aikaan)
 • EU-taksonomiaa vastaava lähestymistapa

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki Joutsenmerkin korjausrakentamista koskevien kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta asiasta kiinnostuneille.

Lausuntovastausten toimittaminen

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Pyydämme lausuntovastauksia tämän lomakkeen kautta tai voit lähettää kommentit osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikkokenttään Korjausrakentamisen lausunto. Vastauksia pyydämme ensisijaisesti englanniksi, mutta vastata voi myös suomeksi.

Lisätietoja: Heidi Vaarala, puh. 040 5288 597, heidi.vaarala@ecolabel.fi

Lausuntowebinaari

Uudet kriteerit esitellään lausuntowebinaarissa.

Ajankohta: Tiistai 10.10.2023 klo 9-10. Ilmoittaudu webinaariin tästä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntovaiheen jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä.

Odotamme kommentteja lausuntoehdotukseen liittyen toimitettavan viimeistään 29.10.2023.