Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet

Joutsenmerkityt tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet ovat tuoteryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittavia tuotteita.

Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta, ja vaatimuksia on asetettu elinkaaren niihin vaiheisiin, joilla on ympäristön kannalta suurin merkitys. Näitä ovat muun muassa:

 1. Raaka-aineet: Raaka-aineiden kestävä tuotanto on tärkeä maailmanlaajuinen kysymys, jolla on suuri ympäristövaikutus. Vaadimme yrityksiltä tavoitteellista politiikkaa kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden hankinnasta. Käytetyn palmuöljyn pitää olla sertifioitua (RSPO tai vastaava).
 2. Käyttöohjeet: Pakkausten käyttöohjeet ohjaavat kuluttajia oikeaan annosteluun ja pesukoneen täyttöön, jolloin pesun ympäristövaikutukset pienenevät. Yliannostelu lisää ympäristövaikutuksia kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa. Standardoiduin testein dokumentoitu pesuteho alhaisissa lämpötiloissa varmistaa, että tuotetta voi käyttää alemmissa lämpötiloissa, mikä vähentää pesun ilmastovaikutusta. Herkistävien aineiden kiellot ja rajoitukset tekevät tuotteesta käyttäjälle turvallisemman
 3. Käytön jälkeen:Tekstiilien pesuaineet päätyvät vesistöihin ja siksi ainesosien hajoavuus ja myrkyllisyys vesieliöille on oleellista. Ympäristölle vaarallisten aineiden ja huonosti vesiympäristössä hajoavien aineiden määrää rajoitetaan.
 4. Kiertotalous: Pakkausvaatimukset, kuten materiaalien rajoittaminen ja kierrätettävyyteen sopiva, edistävät resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta.

Vaatimukset lyhyesti:

 • Tuotteen kemikaalien ympäristövaikutukset (ekotoksisuus ja biohajoavuus)
 • Tuotteen kemikaalien terveysvaikutukset, mm. kielto syöpävaarallisille, mutageenisille ja lisääntymistoksisille aineille, EU:n listaamille erityistä huolta aiheuttaville aineille ja hormonitoimintaa häiritseville aineille
 • Tehokkuustesti
 • Pakkaukset suunniteltu kierrätykseen sopiviksi
 • Kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistäminen tuotteissa.
Versio 8.0 Voimassa 19.12.2019 - 31.12.2024

Kriteeridokumentit

Täytettävät liitteet

CDV-laskelma

Aikaisemmat kriteeridokumentit v. 7.12

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:               3 000 €, sis. 4 reseptiä, ylimenevät 750 €/resepti
Uusintahakemus:           1 500 €, sis. 4 reseptiä, ylimenevät 375 €/resepti

Laajennus/muutos:

 • < 4 h -> 375 €
 • 4-8 h -> 750 €
 • ≥ 8 h -> 1 500 €

Vuosimaksu on 0,3 % Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa. Minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksu on 100 000 €  Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Hintoihin lisätään alv 24% . Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Heidi Vaarala 09 6122 5119 040 5288 597

Myynti ja markkinointi

Sari Korteniemi 045 205 5662